ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Tohumsuz Bitkiler BİY203 GÜZ 3+2 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-1. Öğrenciler, algler, mantarlar, likenler ve tohumsuz bitkilerin gelişmişlik düzeylerine göre farklılıklarını karşılaştırır.
  2-2. Öğrenciler, algler, mantarlar, likenler ve tohumsuz bitkilerin morfolojileri, üreme şekilleri, fizyolojileri hakkında genel bilgileri özetler.
  3-3. Öğrenciler, algler, mantarlar, likenler, briyofitler ve eğreltilerin yaşama ortamlarını, ekolojik ve ekonomik değerlerini örneklerle birlikte açıklar
  4-4. Öğrenciler, Türkiye?de yaygın alg, mantar, liken, briyofit ve eğrelti örneklerini mikroskobik veya makro düzeyde tanıyarak en azından familya ya da cins seviyesinde hangi kategoriye ait olduğunu Latince adıyla söyler.
  5-5. Öğrenciler; kendilerine verilen bir Cryptogam örneğini tanıyarak en azından divisio düzeyinde hangi kategoriye ait olduğunu Latince adıyla yazar.
  6-6. Öğrenciler, kendilerine verilen bir Cryptogam örneğinin mikroskobik ya da makro çizimini yaparak şekil üzerinde önemli kısımlarını gösterir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14570
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13565
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2511212
  Proje0000
  Laboratuar 1514228
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   195
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,5 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sınıflandırma sistemlerine giriş, Monera alemi, Prokaryotik organizmalar, Mavi yeşil algler (Cyanobacteria) sistematiği, incelenmesi ve çizimlerinin yapılması
  2 Protista alemi, Ökaryotik alglerin genel özellikleri, üremeleri, yaşama ortamları, ekolojik ve ekonomik önemleri ve sistematiği, Chlorophyta örneklerinin sistematiği, incelenmesi ve çizimlerinin yapılması
  3 Protista alemi, Euglenophyta, Pyrrophyta, Chrysophyta sistematiği, örneklerinin incelenmesi ve çizimlerinin yapılması
  4 Protista alemi, Bacillariophyta, Xanthophyta sistematiği, örneklerinin incelenmesi ve çizimlerinin yapılması
  5 Protista alemi, Charophyta, Rhodophyta sistematiği, örneklerinin incelenmesi ve çizimlerinin yapılması
  6 Mantarlar alemi (Fungi - Mycota), genel özellikleri, üremeleri, yaşama ortamları, ekolojisi, sınıflandırılması, Myxomycota, Oomycota, Zygomycota, Chytridiomycota, Deuteromycota sistematiği, örneklerinin incelenmesi ve çizimlerinin yapılması
  7 Mantarlar alemi (Fungi - Mycota), Ascomycota sistematiği, örneklerinin incelenmesi ve çizimlerinin yapılması
  8 Ara Sınav
  9 Ara sınav
  10 Mantarlar alemi (Fungi - Mycota), Basidiomycota sistematiği, örneklerinin incelenmesi ve çizimlerinin yapılması
  11 Likenlerin yapısı, genel özellikleri, üremeleri, yaşama ortamları, ekolojik - ekonomik önemleri ve sınıflandırılmaları, liken örneklerinin sistematiği, incelenmesi ve çizimlerinin yapılması
  12 Bitkiler alemi, Bryophyta (karayosunları) genel özellikleri, üremeleri, yaşama ortamları, ekolojik - ekonomik önemleri ve sınıflandırılmaları, Bryophyta (Karayosunları) örneklerinin incelenmesi ve çizimlerinin yapılması
  13 Marchantiophyta (Ciğerotları) ve Anthocerotophyta (Boynuzsu ciğerotları) genel özellikleri, üremeleri, yaşama ortamları, ekolojik önemleri ve sınıflandırılmaları, Marchantiophyta (Ciğerotları) ve Anthocerotophyta (Boynuzsu ciğerotları) örneklerinin incelenmesi ve çizimlerinin yapılması
  14 Eğreltilerin genel özellikleri, evrimsel önemi ve sistematiği, Psilophyta (Çıplak eğreltiler) ve Lycophyta (Kibritotları)’nın üremeleri, yaşama ortamları, ekolojik önemleri ve sınıflandırılmaları
  15 Sphenophyta (At kuyrukları) ve Pteridophyta (Gerçek eğreltiler)?nın üremesi, yaşama ortamları, ekolojik önemleri ve sınıflandırılmaları Pteridophyta (Gerçek eğreltiler) örneklerinin sistematiği, incelenmesi ve çizimlerinin yapılması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Tamer KEÇELİ
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Tamer Keçeli

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1.Tohumsuz Bitkiler Sistematiği I-II Cilt, Zekeriya Altuner, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yayını, Tokat,1997. 2.Tohumsuz Bitkilerin Sistematiği I-II Cilt, Saffet Baydar, Erzurum Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 1979.
  Yardımcı Kitap 1.Tohumsuz Bitkiler Sistematiği I. Cilt, Hüseyin Güner, Veysel Aysel, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova – İzmir, 1991. 2.Tohumsuz Bitkiler Sistematiği II. Cilt, Hüseyin Güner, Veysel Aysel, Atakan Sukatar, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova – İzmir, 1992.
  Döküman -
  Dersin Amacı Mavi yeşil algler (Cyanobacteria), ökaryotik alg divizyoları, mantarlar, briyofitler ve eğreltilerin biyolojisi. Genel ve karakteristik özellikleri, tanımı ve sınıflandırılması, kökenleri, evrimsel gelişme, üreme, habitat, ekosistem içinde yeri, yayılışı. Bu organizmaların ekolojik ve ekonomik önemini karşılaştırmalı olarak açıklaması. Ülkemizden örneklerin tanıtımı. Mavi yeşil alg örnekleri; ökaryotik alg divisiolarına ait örnekler, liken örnekleri, mantarlara ait örnekler; ciğerotu örnekleri; karayosunu örnekleri; kibritotu, atkuyruğu ve eğrelti örneklerinin sistematiği, mikroskobik ve makro düzeyde incelenmesi ve çizimlerinin yapılması.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 5
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 5
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 4
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 4
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 3
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 5
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 3
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 3
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 3
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 4
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 3
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 4
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 4
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster