ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mikrobiyoloji I BİY205 GÜZ 2+2 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Mikrobiyoloji`de kullanılan yöntemlerle çalışabilir.
  2-Mikroorganizmalarla çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur
  3-Mikrobiyoloji konusunda günceli yakalayabilme ve uygulama becerisi kazanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13339
  Ödevler1051050
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011414
  Proje0000
  Laboratuar 05210
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   189
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,3 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Mikrobiyolojinin tarihçesi. Mikroorganizmaların (m.o.) her yerde bulunuşu-Sterilizasyon ve dezenfeksiyon
  2 Mikroorganizmaların klasifikasyonu ve isimlendirilmesi-Laboratuvarda kullanılan araçlar
  3 Bakterilerin genel özellikleri, Bakterilerin morfolojik özellikleri-Mikroorganizmaların beslenme ve üreme özellikleri,
  4 Bakterilerin anatomik yapısı, Bakterilerde üreme-
  5 Küf mantarlarının genel özellikleri, Küf mantarlarında üreme
  6 Mayalar ve genel özellikleri
  7 Virüslerin genel özellikleri, Virüslerde üreme-Besiyeri hazırlama
  8 Ara Sınav
  9 Mikroorganizmaların besin istekleri-Örnek hazırlama ve ekim
  10 Mikroorganizmaların teşhisi için gereken teknoloji ve içerik, Mikroorganizmaların çalışmaları üzerine etkili faktörler-Mikroorganizmaların izolasyonu ve identifikasyonu
  11 Mikrobiyal üremenin kontrol altına alınması-Katalaz, koagülaz, IMVIC, testleri ve biyokimyasal testler
  12 Mikroorganizmalar arasındaki ilişkiler-Mikroorganizmaların boyanması için kullanılan boyalar ve boyama metodları,
  13 Mikroorganizmaların metabolizması, Enzimler ve fonksiyonları-Gram pozitif bakterilerin mikroskobik preparatlarının hazırlanması ve görünümleri
  14 Karbonhidrat, yağ ve protein metabolizması, Metabolizmanın indüksiyon ve represyon yoluyla düzenlenmesi-Gram negatif bakterilerin mikroskobik preparatlarının hazırlanması ve görünümleri
  15 Mikrobiyolojik metotlar, Boya ve boyama metotları, Mikroorganizmaların izolasyon ve identifikasyonlar, Mikroorganizmaların sayımı-Mikroorganizmaların tanınmasında kullanılan serolojik yöntemler
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Seçil AKILLI ŞİMŞEK
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Seçil Akıllı Şimşek

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Madigan, M. T., Martinko, J. M. and Parker, J. (1997). Brock Biology of Microorganisms. Eighth Edition. International Edition. Prentice Hall, International Inc., A.B.D.
  Yardımcı Kitap Çotuk, A., 2008. Genel Mikrobiyoloji Laboratuar Yöntemleri, Nobel Tıp Kitap Evi. Arda, M., 2000. Temel Mikrobiyoloji, Medisan Yayınları, Ankara. Özçelik, S., 1998. Genel Mikrobiyoloji, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Isparta. Temiz, A., 1994. Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri, Şafak Matbaacılık Ltd.Şti. Ankara. Bergey, D. H. (1994). Bergey`s manual of determinative bacteriology. Williams and Wilkins, Baltimore, A.B.D. QW15BER 1994, 0683006037. Demirsoy, A., Türkkan, İ (1999). Genel Biyoloji Cilt 2. Keeton & Gould 5. Baskıdan çeviri, Çeviri editörleri Ali, İsmail, Palme Yayıncılık, Ankara. Schaad, J., Jones, B., W. Chun, (2001). Laboratory guide for identification of plant pathogenic bacteria, 3. baskı. Eds; N. W. Klement, Z., Rudolph, K., Sands, D. C. (1990). Methods in Phytobacteriology, Budapest, Hungary. Akademiai Kiado an Nyomda Vallalat.
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Mikrobiyolojinin tarihçesi ve gelişimi, Mikroorganizmaların klasifikasyonu ve isimlendirilmesi, Bakterilerin genel özellikleri, Bakterilerin morfolojik özellikleri, Bakterilerin anatomik yapısı; Bakterilerde üreme, Küf mantarlarının genel özellikleri, Küf mantarlarında üreme, Mayalar ve genel özellikleri, Virüslerin genel özellikleri, Virüslerde çoğalma, Mikroorganizmaların yaşamsal istekleri (besin, sıcaklık, nem vb.), Mikrobiyal gelişmenin kontrol altına alınması, Mikroorganizmalar arasındaki ilişkiler hakkında bilgi sahibi olmaktır.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 3
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 3
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 3
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 3
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 3
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 3
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 2
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 3
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 2
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 4
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 3
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 2
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 3
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster