ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mikoloji BİY211 GÜZ 2+0 Fakülte S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1- Fungusların önemini kavramak, Farklı şube, sınıf, takım ve familyalara ait fungus türlerini mikroskopik olarak kavrayıp fungusların sınıflandırılmasındaki temel bilgileri anlamak
  2-Üç fungus aleminin şube, sınıf, takım ve familyalarını kavramak, Farklı şube, sınıf, takım ve familyalara ait fungusların yaşam döngülerini kavramak
  3-Fungus türlerinin tanımlanmasında kullanılan temel aletleri öğrenmek
  4-Fungusların genel karakteristiklerini ve mikroorganizmalar içindeki yerini kavramak
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13339
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40188
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   85
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,83 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Mikolojinin tanımı ve tarihçesi, fungusların insanlar için önemi faydalı ve zararlı yönleri, beslenme ve çevre istekleri
  2 Fungusların somatik yapıları, Fungus hücresi ve fungal dokular
  3 Funguslarda üreme, eşeyli ve eşeysiz üreme yolları
  4 Fungusların sınıflandırılması, Protozoa alemine giren Myxomycetes ve plasmodiophramycetes sınıflarının genel özellikleri patojen türlerin hayat döngüleri
  5 Chromista alemi, Oomycetes sınıfının genel özellikleri, Saprolegniales takımının mikolojik özellikleri hayat döngüleri
  6 Pythiales ve Perenosporales takımı fungusların genel özellikleri, önemli bitki patojeni cinslerin ayırımı ve örnek türlerin hayat döngüleri
  7 Albuginales takımı, Fungi alemi ve bölümlerinin genel özellikleri, Chytridiomycota bölümü
  8 Ara Sınav
  9 Ara sınav
  10 Zygomycota bölümünün özellikleri
  11 Ascomycota bölümü. Genel özellikleri , ascus ve ascomata yapıları, ascus oluşum mekanizmaları, Çıplak ascuslu funguslar( Hemiascomycetes) Taphrina türleri, Plectomycetes ve pyrenomycetes sınıfı funguslar
  12 Discomycetes ve loculoascomycetes sınıfı funguslar önemli bitki patojeni türlerin hayat döngüleri,
  13 Basidiomycota bölümü, basidium ve basidiomata yapıları basidium oluşum mekanizmaları basidiomycotanın sınıflandırılması,
  14 Pas, rastık ve sürme funguslarının spor ve spor yapıları hayat döngüleri, Şapkalı mantarlar, odun çürütücü funguslar
  15 Mitosporik fungusların özellikleri spor yapıları bitki patojeni anamorfik fungus türleri
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr Seçil AKILLI
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Seçil Akıllı Şimşek

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Alexopoulos, C. J. 1995. IntroductoryMycology. John Wiley & Sons, Inc Ulloa, M. 1999. IIIustrated Dictionary of Mycology. APS Pres. Öner, M. 1976. Mikoloji I ve II. Ege. Üniv.
  Yardımcı Kitap İren, S., Katırcıoğlu, Z 1989. Uygulamalı Mikoloji. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1126, Yardımcı Yayın No.:322 Baykal, N. 1993 Mikoloji Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No :55 Biçici, M. (1993) Mikoloji. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No: 121 Biçici , M. (1993) Mikoloji. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No: 121 İren, S., Katırcıoğlu Z. 1989 Uygulamalı Mikoloji. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın No:1126, Yardımcı Yayın No.:322 Baykal, N. 1993 Mikoloji Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No :55
  Döküman Ders notları
  Dersin Amacı Funguslara giriş , fungusların özellikleri, fungal sistematik, Phylum: Chytridiomycota, Phylum: Zygomycota, Phylum: Ascomycota, Phylum: Basidiomycota, Phylum: Oomycota, Phylum: Myxomycota.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 3
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 4
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 3
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 3
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 2
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 3
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 2
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 2
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 2
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 3
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 2
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 2
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 2
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster