ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Hayvan Histolojisi BİY202 BAHAR 2+2 Fakülte Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Histolojinin tanımını ve tarihçesini öğrenir.
  2-Doku tiplerinin yapısını ve görevlerini öğrenir
  3-Doku tiplerinin arasındaki ilişkileri ve organizma için önemlerini öğrenir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 07321
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   159
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,3 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Histolojiye giriş, tanımı, tarihçesi ve gelişiminin anlatılması. Mikroskop ve histolojik malzemelerin tanıtılması
  2 Epitel dokunun yapısı, işlevleri, özellikleri, sınıflandırılması ve örtü epiteli çeşitlerinin anlatılması. Epitel doku tiplerine ait örneklerin incelenmesi
  3 Bez epitelinin oluşumu, sınıflandırılması, salgıları, salgılama mekanizmaları, miyoepitel ve duyu epitelinin anlatılması. Epitel doku tiplerine ait örneklerin incelenmesi
  4 Bağ doku lifleri ve hücrelerinin yapısı, çeşitleri ve sınıflandırılmasının anlatılması. Bağ doku tipine ait preparatların incelenmesi
  5 Gevşek ve sıkı lifli, mezenşimal, retiküler, yağ ve mukoz bağ doku çeşitlerinin anlatılması. Bağ doku tipine ait preparatların incelenmesi
  6 Kıkırdak dokunun yapısı, hücreleri çeşitleri ve kıkırdak gelişiminin anlatılması. Kıkırdak Doku tipine ait preparatların mikroskopta incelenmesi
  7 Ara sınav ve konu tekrarı Ara sınav
  8 Ara Sınav
  9 Kemik dokunun özellikleri, kemik hücre çeşitleri, yapısı ve fonksiyonlarının anlatılması. Kemik Doku tipine ait preparatların mikroskopta incelenmesi
  10 Kemik oluşum mekanizmaları, gelişimi ve etkileyen faktörlerin anlatılması. Kemik Doku tipine ait preparatların mikroskopta incelenmesi
  11 Kan plazmasının yapısı ve görevleri. Kan hücre çeşitleri, yapısı ve görevlerinin anlatılması. Kan Doku tipine ait preparatların mikroskopta incelenmesi
  12 Kan hücrelerinin yapımı ve pıhtılaşma mekanizmalarının anlatılması. Kan Doku tipine ait preparatların mikroskopta incelenmesi
  13 Kas dokunun özellikleri, kasların sınıflandırılması, yapısı, fonksiyonları ve hücrelerinin anlatılması. Kas Doku tipine ait preparatların mikroskopta incelenmesi
  14 Kas duyu reseptörleri, kas kasılma mekanizmalarının anlatılması. Kas Doku tipine ait preparatların mikroskopta incelenmesi
  15 Sinir hücresi ve glial dokunun yapısı, hücre çeşitleri, sinapslar ve sinirsel iletimin anlatılması. Sinir Doku tipine ait preparatların mikroskopta incelenmesi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğretim Üyesi İlkay Çorak Öcal
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi İlkay Çorak Öcal

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Akay, T., 2007. Histoloji, Palme Yayınevi. M. Eşrefoğlu., 2005. Genel Histoloji. Ders Notları
  Yardımcı Kitap Akay, T., 2007. Histoloji, Palme Yayınevi. M. Eşrefoğlu., 2005. Genel Histoloji.
  Döküman -
  Dersin Amacı Hayvansal organizmalarda görülen dokularının hücresel yapılarını ve çeşitlerini öğretmek.
  Dersin İçeriği Histolojiye giriş, tanımı, tarihçesi ve gelişiminin anlatılması. Epitel dokunun yapısı, işlevleri, özellikleri, sınıflandırılması ve örtü epiteli çeşitlerinin anlatılması. Bez epitelinin oluşumu, sınıflandırılması, salgıları, salgılama mekanizmaları, miyoepitel ve duyu epitelinin anlatılması. Bağ doku lifleri ve hücrelerinin yapısı, çeşitleri ve sınıflandırılmasının anlatılması. Gevşek ve sıkı lifli, mezenşimal, retiküler, yağ ve mukoz bağ doku çeşitlerinin anlatılması. Kıkırdak dokunun yapısı, hücreleri çeşitleri ve kıkırdak gelişiminin anlatılması. Kemik dokunun özellikleri, kemik hücre çeşitleri, yapısı ve fonksiyonlarının anlatılması. Kemik oluşum mekanizmaları, gelişimi ve etkileyen faktörlerin anlatılması. Kan plazmasının yapısı ve görevleri. Kan hücre çeşitleri, yapısı ve görevlerinin anlatılması. Kan hücrelerinin yapımı ve pıhtılaşma mekanizmalarının anlatılması. Kas dokunun özellikleri, kasların sınıflandırılması, yapısı, fonksiyonları ve hücrelerinin anlatılması. Kas duyu reseptörleri, kas kasılma mekanizmalarının anlatılması. Sinir hücresi ve glial dokunun yapısı, hücre çeşitleri, sinapslar ve sinirsel iletimin anlatılması.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 4
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 4
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 4
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 4
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. -
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 3
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 4
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 2
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 4
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 3
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 4
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 4
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 5
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster