ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Tohumlu Bitkiler BİY204 BAHAR 3+2 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bitki isimlendirilmesini örneklerle açıklayabilme
  2-Bitki teşhisinde izlenen yolları sıralayabilme
  3-Gymnospermler ve Angiospermler arasındaki farkları analiz edebilme
  4-Dikotiledon ve Monokotiledonlar arasındaki farkları analiz edebilme
  5-Teşhisde kullanılan belli başlı terimleri açıklayabilme
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14570
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6014040
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   191
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,37 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Taksonomik Kategoriler Bitki toplama teknikleri
  2 Bitkilerin İsimlendirilmesi ve Botanik İsimleri Herbaryum, Botanik bahçeleri, Arboretumlar
  3 Bitki tayini ve Bitkilerin Sınıflandırma Sistemi Terminoloji: Yaprak, Gövde
  4 İlk Kara Bitkileri genel özellikleri ve sınıflandırılması Terminoloji: Kök, Çiçek
  5 Gymnospermlerin genel özellikleri Çiçek formülleri ve diyagramları
  6 Gymnosperimlerin sınıflandırılması (Coniferales ordosunun, subordolarının, familyalarının ve cinslerinin genel özellikleri, sınıflandırılmaları ve önemli türlerinin tanıtılması Meyve tipleri
  7 Angiospermlerin genel özellikleri
  8 Ara Sınav
  9 Tayin (teşhis) anahtarları
  10 Dikotelidonların genel özellikleri Magnoliidae altsınıfının ordolarının, familyalarının ve cinslerinin genel özellikleri, sınıflandırılmaları ve önemli türlerinin tanıtılması Pinaceae, Cupressaceae üyelerinin tanıtımı ve teşhisi
  11 Caryophyllidae ve Hamamalidae altsınıfının ordolarının, familyalarının ve cinslerinin genel özellikleri, sınıflandırılmaları ve önemli türlerinin tanıtılması Ranunculaceae, Papaveraceae, Caryophyllaceae, üyelerinin tanıtımı ve teşhisi
  12 Dilleniidae altsınıfının ordolarının, familyalarının ve cinslerinin genel özellikleri, sınıflandırılmaları ve önemli türlerinin tanıtılması Cruciferae (Brassicaceae), Rosaceae, Fabaceae (Leguminosae) üyelerinin tanıtımı ve teşhisi
  13 Rosidae altsınıfının ordolarının, familyalarının ve cinslerinin genel özellikleri, sınıflandırılmaları ve önemli türlerinin tanıtılması Apiaceae, Boraginaceae, Lamiaceae (Labiatae), Compositae (Asteraceae) üyelerinin tanıtımı ve teşhisi
  14 Rosidae altsınıfının ordolarının, familyalarının ve cinslerinin genel özellikleri, sınıflandırılmaları ve önemli türlerinin tanıtılması Compositae (Asteraceae) üyelerinin tanıtımı ve teşhisi
  15 Asteridae altsınıfının ordolarının, familyalarının ve cinslerinin genel özellikleri, sınıflandırılmaları ve önemli türlerinin tanıtılması Liliaceae, Iridaceae, üyelerinin tanıtımı ve teşhisi
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Melda DÖLARSLAN
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Melda Dölarslan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1.Seçmen, Ö., Gemici, Y., Görk, G., Bekat, L., Leblebici, E., 1998, Tohumlu Bitkiler Sistematiği 2.Principle of Angispermae taxonomy 3. Flora of Turkey and the East Aegean Islands
  Yardımcı Kitap Botanical Latin Flowering plant families of the world
  Döküman -
  Dersin Amacı Ülkemiz florasında bulunan bitkileri tanıyabilen, tohumlu bitkilerin sınıf, ordo, familya, cins ve türlerin genel özelliklerini ve kullanım alanlarını bilen ve sistematiğini yapabilen yeterlilikte öğrenci yetiştirebilmek
  Dersin İçeriği Ders İçeriği ve Programı Haftalar Konular (Teorik) Konular (Uygulama) 1 Taksonomik Kategoriler Bitki toplama teknikleri 2 Bitkilerin İsimlendirilmesi ve Botanik İsimleri Herbaryum, Botanik bahçeleri, Arboretumlar 3 Bitki tayini ve Bitkilerin Sınıflandırma Sistemi Terminoloji: Yaprak, Gövde 4 İlk Kara Bitkileri genel özellikleri ve sınıflandırılması Terminoloji: Kök, Çiçek 5 Gymnospermlerin genel özellikleri Çiçek formülleri ve diyagramları 6 Gymnosperimlerin sınıflandırılması (Coniferales ordosunun, subordolarının, familyalarının ve cinslerinin genel özellikleri, sınıflandırılmaları ve önemli türlerinin tanıtılması Meyve tipleri 7 Angiospermlerin genel özellikleri Tayin (teşhis) anahtarları 8 Ara sınav Ara Sınav 9 Dikotelidonların genel özellikleri Magnoliidae altsınıfının ordolarının, familyalarının ve cinslerinin genel özellikleri, sınıflandırılmaları ve önemli türlerinin tanıtılması Pinaceae, Cupressaceae üyelerinin tanıtımı ve teşhisi 10 Caryophyllidae ve Hamamalidae altsınıfının ordolarının, familyalarının ve cinslerinin genel özellikleri, sınıflandırılmaları ve önemli türlerinin tanıtılması Ranunculaceae, Papaveraceae, Caryophyllaceae, üyelerinin tanıtımı ve teşhisi 11 Dilleniidae altsınıfının ordolarının, familyalarının ve cinslerinin genel özellikleri, sınıflandırılmaları ve önemli türlerinin tanıtılması Cruciferae (Brassicaceae), Rosaceae, Fabaceae (Leguminosae) üyelerinin tanıtımı ve teşhisi 12 Rosidae altsınıfının ordolarının, familyalarının ve cinslerinin genel özellikleri, sınıflandırılmaları ve önemli türlerinin tanıtılması Apiaceae, Boraginaceae, Lamiaceae (Labiatae), Compositae (Asteraceae) üyelerinin tanıtımı ve teşhisi 13 Asteridae altsınıfının ordolarının, familyalarının ve cinslerinin genel özellikleri, sınıflandırılmaları ve önemli türlerinin tanıtılması Liliaceae, Iridaceae, üyelerinin tanıtımı ve teşhisi 14 Monokotiledonların genel özellikleri ve Liliopsida sınıfının alt sınıflarının, ordolarının, familyalarının ve cinslerinin genel özellikleri, sınıflandırılmaları ve önemli türlerinin tanıtılması Amaryllidaceae, Gramineae üyelerinin tanıtımı ve teşhisi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 5
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 2
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 1
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 1
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 3
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 1
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 1
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 1
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 4
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 1
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 1
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 3
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 1
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster