ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Ekoloji II BİY208 BAHAR 2+0 Fakülte S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ekolojik faktörlerin hayvansal organizma üzerine olan etkileri hakkında bilgi edinir.
  2-Tür içi ve türler arası ilişkiler hakkında bilgi edinir
  3-Hayvanların doğadaki ekolojik rollerini öğrenir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler155210
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011010
  Proje15000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   88
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,93 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ekolojinin tanımı ve tarihçesi. Ekolojinin ayrıldığı gruplar. Ekolojinin diğer bilim dallarıyla ilişkisi. Ekolojide bazı temel kavramlar
  2 The law of tolerance in ecology. Homeostasis. Classification of organisms based on the tolerances of ecological factors.
  3 Ekolojide tolerans yasası. Homeostasıs. Ekolojik faktörlere olan toleranslarına göre organizmaların sınıflandırılması
  4 Abiyotik faktörler. Klimatik abiyotik faktörler.sıcaklık-Su sıcaklığı .Toprak sıcaklığı
  5 Hayvanlarda sıcaklığa olan toleranslarına göre sınıflandırılması. Sıcaklığın hayvanlar üzerine etkisi Sıcaklığın organizmaların dağılışı üzerine etkisi .hayvanların anormal ısı şartlarına karşı tepkisi
  6 Işığın hayvanlar için önemi .Işığa bağlı sucul ortamdaki tabakalaşma. Işığın hayvanlar üzerine etkisi. Işık şiddetinin ve dalga boyunun organizmalar üzerine etkisi
  7 Yağış ve ekolojik önemi. Sıcaklık yağmur ilişkileri ve klimatogramlar. Suyun yaşam için önemi. Canlıların su bilançosu . Canlıların suya olan ihtiyaçlarına göre sınıflandırılması
  8 Ara Sınav
  9 Arasınav
  10 Nemin hayvanlar üzerine etkisi.Yumurtlamaya etkisi.Gelişim hızına ve süresine etkisi. Davranışa etkisi, Lokalizasyon ve Coğrafik dağılışa etkisi
  11 Ekolojik faktör olarak basınç. Atmosfer basıncı ve ekolojik etkisi. Hidrostatik basınç. Yerçekimi ekolojik rolü. Yerçekimi ve organizmaların morfolojisi
  12 Abiyotik faktörler. Tuzluluk., Sulardaki tuzluluk oranları. Oksijen ve ekolojik rolü. CO2 ve ekolojik rolü
  13 Kükürt ve hidrojen sülfür, pH, Azot, Potasyum, Silisyum ve oligo elementler
  14 Edafik faktörler: Toprak, yangın, substratum, Turbidite, pollusyon ve etkileri
  15 Hava kirliliği ve etkileri, su kirliliği ve etkileri, toprak kirliliği ve etkileri .Radyo aktif kirlenme ve etkileri
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Tarkan YORULMAZ,
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Boşgelmez, A., Boşgelmez, İ.İ., Savaşçı, S., Paslı, N., Kaynaş, S. 2000. Ekoloji I. ISVAK yayın No.6, 2. baskı. 884 s., Ankara Geldiay, R. ve Kocataş, A. 1975. Genel Ekoloji. Ege Üniv. Fen Fak. Yay. No. 65, 313 s., İzmir.
  Yardımcı Kitap Çepel, N. 1988. Orman Ekolojisi. İstanbul Üniv. Orman Fak.Yay. No. 399. 536s., İstanbul.
  Döküman -
  Dersin Amacı Ekoloji ile ilgili temel kavramları vererek hayvanların ekolojideki yerini kavratmak, Ekolojik döngünün hayvanlar için faydalarını öğrenciye hatırlatmak ve ekolojik sistemlerdeki insan müdahalesi sonucu hayvanların ve dolayısıyla doğanın nasıl etkilendiğini anlatmak.
  Dersin İçeriği Ekolojinin tanımı ve tarihçesi, diğer bilim dallarıyla ilişkisi ve ekolojide bazı temel kavramlar, tolerans yasası, homeostasıs, organizmaların sınıflandırılması, abiyotik faktörler. klimatik abiyotik faktörler, hayvanlarda sıcaklığa olan toleranslarına göre sınıflandırılması, sıcaklığın hayvanlar üzerine etkisi, hayvanların anormal ısı şartlarına karşı tepkisi, ışığın hayvanlar için önemi, sucul ortamdaki tabakalaşma, ışığın hayvanlar üzerine etkisi, ışık şiddetinin ve dalga boyunun organizmalar üzerine etkisi. Yağış ve ekolojik önemi. Sıcaklık yağmur ilişkileri ve klimatogramlar. Suyun yaşam için önemi. Canlıların su bilançosu . Canlıların suya olan ihtiyaçlarına göre sınıflandırılması. Nemin hayvanlar üzerine etkisi, ekolojik faktör olarak basınç. Atmosfer basıncı ve ekolojik etkisi. Hidrostatik basınç. Yerçekimi ekolojik rolü ve organizmaların morfolojisi. Abiyotik faktörler. Tuzluluk, Oksijen, CO2 ve ekolojik rolleri. Kükürt ve hidrojen sülfür, pH, Azot, Potasyum, Silisyum ve oligo elementler, Edafik faktörler: Toprak, yangın, substratum, Turbidite, pollusyon ve etkileri. Hava kirliliği ve etkileri, su kirliliği ve etkileri, toprak kirliliği ve etkileri .Radyo aktif kirlenme ve etkileri. Biyotik faktörler. Besin miktarının etkileri. Biyolojik ilişkiler. Tür içi ilişkiler. Türler arası ilişkiler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 4
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 5
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 5
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 3
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 5
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 5
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 4
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 3
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 3
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 4
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 4
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 4
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster