ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mikrobiyoloji II BİY210 BAHAR 2+2 Fakülte S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Öğrenci bu ders ile; 1.Mikroorganizmaların izolasyonu/saflaştırılması, büyütme ve tanımlanması gibi mikrobiyolojik çalışmalarda gerekli olan temel metotları bilir.
  2- 2. Mikroorganizmaların doğadaki diğer canlılarla ve birbirleriyle olan ilişkilerini tanımlar.
  3-3. Çevre kirliliği, zıraat, endüstri ve biyoteknoloji çalışmalarında mikroorganizmaların kullanımı konusunda bilgi sahibidir.
  4-4. Mikrobiyal patogenezis konusundaki temel kavram ve mekanizmaları tanımlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler205315
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 205210
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)20155
  Proje10155
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 30155
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   110
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,67 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Mikrobiyal metabolizma Besi yeri türleri; farklı besiyerlere ağız florasından ekim (mantar, bakteri)
  2 Mikrobiyal enzimoloji Elde edilen kolonilerin morfolojik yapılarının incelenmesi
  3 Mikrobiyal izolasyon ve kısmi tanımlama Saf kültür elde edilmesi
  4 Kısmi mikrobiyal tanımlama metotları Mikrobiyal sayım yöntemleri
  5 Mikrobiyal büyüme ve gelişme Mikroorganizmalarda preperat hazırlama
  6 Mikrobiyal büyüme ve gelişmenin kontrolü Maya, küf ve alglerde preparat hazırlama teknikleri
  7 Ara Sınav
  8 Ara Sınav
  9 Temel mikrobiyal genetik kavramları Maya, küf ve alglerde preparat hazırlama
  10 Mikrobiyal patogenezis Mikrobiyal preperatların incelenmesi
  11 Antijen tipleri ve bakteriyel antijenler Mikroorganizmalarda basit boyaların kimyası ve boyama teknikleri/ metotları
  12 Bağışıklık sistemi reaksiyonları Basit boyama yönteminin kullanımı
  13 Mikrobiyal uygulamalar (endüstriyel) Gram boyama
  14 Mikrobiyal aplikasyonlar (zırai) Mikroorganizmalarda antagonistik etkileşimlerMikrobiyal aplikasyonlar (zırai) Mikroorganizmalarda antagonistik etkileşimler
  15 Mikrobiyal aplikasyonlar (kirlilik) Mikrobiyolojide kulanılan serolojik metotlar
  Ön Koşul Microbıology I
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yurdagül Şimşek Erşahin
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Biology of Microorganisms, Madigan, Martinko, Parker, Prentice Hall, International, 8. Baskı, 1997. 1. Microbiology. 4th Edition, L.M. Presscott, J.P. Harley and D.A. Klein, WCB Publishers, Dubuque, 1999. 2. Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi, Prof. Dr. Hakkı Bilgehan, Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, 10. Baskı, 2002.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Mikroorganizmaların temel ve fonksiyonel özellikleri konusunda bilgi vermek; mikroorganizmaları saflaştırma, büyütme ve fenolojik olarak tanımlamada kullanılan temel metotları tanıtmak; mikroorganizmalar ve konakları arasındaki ilişkiler konusunda bilgilendirmek.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 4
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 4
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 3
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 4
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 3
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 3
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 3
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 3
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 2
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 3
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. -
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. -
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 3
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster