ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bitkisel Gen Kaynakları ve Biyolojik Çeşitlilik BİY214 BAHAR 3+0 Fakülte S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Biyolojik çeşitliliğin önemi ve Gen kaynakları varlığımızın bilinmesi
  2-Biyolojik zenginliklerin ve gen kaynaklarının korunması hakkında bilgi sahibi olma
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   114
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,8 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dünyada ve Türkiye`de bitki gen kaynaklarının varlığı, endemik tanımı ve endemik türlerimiz
  2 Biyolojik zenginliklerin ekonomik değeri. Ekonomik değeri olan türlerin Türkiye?de ki durumu.
  3 En zengin cins ve familyalar hakkında genel bilgiler
  4 Genetik zenginliklerin korunmasında temel ilkeler
  5 Endemik türler ve cinsler hakkında, endemizim oranı hakkında genel bilgiler
  6 Türlerin korunması ve tehlike durumları hakkında genel bilgiler
  7 Doğal alanların korunması ve önemi
  8 Ara Sınav
  9 Milli parkların varlığı
  10 Endemik türlerin korunma ilkeleri
  11 Genetik çeşitlilik üzerine tehditler
  12 Bitkisel gen kaynaklarının kullanımı, kullanımda yeni teknollojiler, bitkisel gen kaynaklarını tehdit eden faktörler (klasik ve biyoteknolojik faktörler).
  13 Gen Bankası tanımı Dünyada ve Türkiyede gen bankası varlığı
  14 Bitkisel Gen Kaynaklarının Dağıtımı Bitkisel Gen Kaynaklarının Üretimi ve Yenilenmesi Bitkisel Gen Kaynaklarının Değerlendirilmesi
  15 Bitkisel Gen Kaynaklarının Kullanılması - Doğrudan kullanım - Genitör olarak kullanılması
  Ön Koşul Ön koşul dersleri yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Araş. Gör. Dr. Ayşenur Kayabaş
  Dersi Verenler

  1-)Araştırma Görevlisi Ayşenur Kayabaş

  Ders Yardımcıları Araş. Gör. Dr. Ayşenur Kayabaş
  Kaynaklar Türkiye Çevre Vakfı, Türkiyenin Biyolojik Zenginlikleri, 328 s. Ankara, 2005.
  Yardımcı Kitap - Berkes,F. ve Kışlalıoğlu,M., Ekoloji ve Çevre Bilimleri, Remzi Kitabevi, 350 s., İstanbul, 1990. -Çevre Bakanlığı-Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, Çevre Koruma Rehber Kitabı, 166 s., Ankara, 1996. -Demirsoy, A., Genel ve Türkiye Zoocoğrafyası ?Hayvan Coğrafyası?, Meteksan A.Ş., 965 s., Ankara, 1999. -Keton, T.W. and Gould l.J., Genel Biyoloji-1,2 (Çeviri Editörleri: Demirsoy, A. ve Türkan, İ.), Palme Yayıncılık, 1194 s.,Ankara, 1999. -Kocataş,A., Ekoloji ve Çevre Biyolojisi, Ege Üniv.Matbaası, İzmir, 1997. -Kuru, M., Omurgalı Hayvanlar, Palme Yayıncılık (5.Baskı), 841 s., Ankara, 1999. -Yıldız,K., Sipahioğlu,Ş. ve Yılmaz,M., Çevre Bilimi, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Genişletilmiş 2.baskı, 300s., Ankara, 2005.
  Döküman -
  Dersin Amacı Bitkisel gen kaynaklarımızın durumu. Biyolojik zenginlikleri oluşturan öğeler ve canlı koruma statülerinin öğretilmesi. Dünya?da ve Türkiye?de bitki gen kaynaklarının varlığı hakkında bilgi verilmesi
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 3
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 3
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. -
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. -
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. -
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 3
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. -
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 3
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. -
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 2
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. -
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. -
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. -
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster