ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Genetik II BİY302 BAHAR 2+2 Fakülte Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kromozomları tanır, özelleşmiş kromozomları tarif eder, mitoz ve mayozun farklılıklarını ayırt eder
  2-Kromozom anomalilerini bilir ve tayin eder
  3-Mutasyonu tanımlar ve canlılara genetik açıdan etkisini analiz eder
  4-Bakteri genetiğinin temel prensiplerini tartışır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   109
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,63 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Cinsiyet ve Gonozomal Kromozomların belirlenmesi, farklı organizmalardaki cinsiyet farklılaşması
  2 Canlı organizmalarda XY kromozomu, Insanda cinsiyet farklılaşması ve belirlenmesi
  3 Drosophila`da cinsiyet tayini
  4 Drosophyla,da sıcaklığa dayalı cinsiyet farklılaşması
  5 Kromozom yapısı, Viral ve bakteri kromozomu, Mitokondri ve Kloroplast DNA
  6 Dev Kromozom, Ökaryotlarda kromatin modelleme, kromozom bantlama teknikleri
  7 Kromozom mutasyonları
  8 Ara Sınav
  9 Aneuploidi, Monozomi, trizomi, öploidi, anöploidi
  10 Kromozom yapısının yeniden organizasyonuyla oluşan mutasyonlar, insersiyon, delesyon
  11 Gen mutasyonları, DNA tamir sistemi ve transpozonlar, bakterlerdeki gen mutasyonları ve mutasyon belirleme yöntemleri
  12 Kimyasal ve fiziksel mutajenler
  13 Tamir sistemi fotoreaktivasyon, Proofreading onarım, replikasyon onarımı, SOS onarımı
  14 Çift zincir tamiri, transpozonlar
  15 Bakterilerde genetik rekombinasyon , bakterilerde mutasyon, konjugasyon
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Sezer Okay
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Filiz Sarıkaya Pekacar

  Ders Yardımcıları Doktor Öğretim Üyesi Filiz Sarıkaya Pekacar
  Kaynaklar Klug W. S., Cummings M. R., Genetik Kavramlar, Palme Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap Brooker R., Genetics: Analysis and Principles, 2011. Snustad, D. P., Gardner E. J. and Price H. J., Principles of Genetics (Wiley Desktop Editions), 2011.
  Döküman -
  Dersin Amacı Genetiğin yapısal özellikler ve farklılıklar bakımından önemini vurgulamak, eşey kavramının genetiği, mutasyonlar, ve bakteri genetiği hakkında temel bilgiler vermektir.
  Dersin İçeriği Kromozom yapısı, mutasyonlar, bakteri genetiğinin temel prensipleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 4
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 4
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 2
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 5
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 4
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 5
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 1
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 2
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 3
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 3
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 4
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 5
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 3
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster