ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Biyokimya I BİY309 GÜZ 3+0 Fak./ Üni. Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Canlı organizmaların enerji ihtiyacını sağlayan, hücrelerin yapıtaşlarını oluşturan karbonhidrat, lipit, proteinleri sınıflandırır, fiziksel, kimyasal özellikleri ve fonksiyonlarını analiz eder.
  2-Biyolojik olayları katalizleyen, reaksiyonların hızını artıran enzimleri ve özelliklerini tartışır, minerallerin sınıflandırır, fonksiyonlarını, eksiklik ve fazlalık durumunda meydana gelen bozuklukları analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   95
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,17 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Biyokimya ve metabolizma
  2 Canlıların incelenmesi
  3 Basit moleküller
  4 Karbohidrat metabolizması Glikolizis,Glikojen metabolizması
  5 Büyük organik moleküller
  6 Hücresel organizasyon
  7 Enzimler
  8 Ara Sınav
  9 Koenzimler ve eser elementler
  10 Metabolik yollar
  11 Biyosentez sistemleri
  12 İnaktivasyon ve detoksifikasyon makanizmaları.
  13 Moleküler biyoloji
  14 Metabolik kontrol
  15 Proteinler ve metabolizması
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Sezer Okay
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Filiz Sarıkaya Pekacar

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Nelson D. L. ve Cox M. M., Biyokimyanın İlkeleri-Lehninger, Palme Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap Voet D. ve Voet J. G., Biochemistry, 2011, John Wiley & Sons Yayıncılık.
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı; Öğrencilere biyolojik moleküller olan karbonhidratlar, lipitler, proteinler, enzimler ve minerallerin sınıflandırılmaları, fiziksel, kimyasal özelikleri ve fonksiyonlarını içeren temel biyokimya bilgilerini kazandırmaktır. Ayrıca ders kapsamında biyokimyasal metabolizmalar hakkında temel prensipler öğrencilere kazandırılmaya çalışılır.
  Dersin İçeriği Karbonhidrat, lipit, proteinlerin sınıflandırılmaları, fiziksel, kimyasal özellikleri ve fonksiyonları, enzimler ve özellikleri, minerallerin sınıflandırılması, fonksiyonlarını, eksiklik ve fazlalık durumunda meydana gelen bozuklukları.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 5
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 2
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 3
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 3
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 4
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 3
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 4
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 4
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 4
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 3
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 4
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 4
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 5
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster