ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Moleküler Biyoloji II BİY312 BAHAR 2+0 Fakülte S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ökaryotik hücrelerin yapı ve işlevini anlayabilir ve tanımlayabilir.
  2-Hücrelerin birbirleriyle ve çevreleriyle etkileşimlerini tanımlayabilir.
  3-Farklı hücre tiplerinin oluşum süreçlerini ve bu hücrelerin organizma oluşumuna katkısını açıklayabilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)1414196
  Ödevler2051050
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 01010100
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)20155
  Proje30155
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 30155
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   389
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     12,97 ---- (13)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Genomik, Genetik analiz
  2 Gen ve kromozomların moleküler yapıları
  3 Replikasyon
  4 Genetik yapı ve kod için tamir
  5 Rekombinasyon
  6 Transkripsiyon öncesi düzenleme
  7 Transkripsiyon
  8 Ara Sınav
  9 Transkripsiyonun düzenlenmesi
  10 RNA işlenmesi ve transkripsiyon sonrası kontrol
  11 Translasyon
  12 Translasyon sonrası regülasyon
  13 Hücre döngüsü
  14 Hücre döngüsünün düzenlenmesi
  15 Sinyal ileti
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Turgay Ünver
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar H. Lodish et al., 2004. Molecular Cell Biology. W.H. Freeman and Comp. New York. W. H. Elliott and D. C. Elliott, 2003, Biochemistry and Molecular Biology, Oxford Univ. Press. Oxford, UK. N. Dilsiz, 2004, Moleküler Biyoloji, Palme Yayınevi, Ankara.
  Yardımcı Kitap Prof. Dr. Güler Temizkan, Doç. Dr. Nazlı Arda, 2004, Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler, Nobel Yayın Dağıtım.
  Döküman -
  Dersin Amacı Hücrenin yapı fonksiyon ve moleküler mekanizmalarının DNA, RNA, Protein seviyelerinde anlaşılması ve ilgili moleküler işlemlerin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Ökaryotik hücrelerin yapı ve işlevi, hücrelerin birbirleriyle ve çevreleriyle etkileşimleri, farklı hücre tiplerinin oluşum süreçlerini ve bu hücrelerin organizma oluşumuna katkısı.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. -
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 4
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 2
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 5
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 4
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 5
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 2
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 2
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 3
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 3
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 4
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 5
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. -
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster