ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bitki Yayılış Alanları BİY313 GÜZ 2+0 Fak./ Üni. S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bitkilerin dünya yüzeyinde dağılım prensipleri, kesintili ve kesintisiz alanlar konusunda bilgi sahibi olur.
  2-Endemizm ve dünyanın floristik alemlerini kavrar.
  3-Paleobotanik ve jeolojik gelişmelerle bitkiler arasındaki ilişkileri analiz eder
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler411010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3611010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   82
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,73 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bitki Yayılış Alanlarının tanıtımı
  2 Floristik bitki coğrafyası
  3 Bitkilerin yayılış prensipleri
  4 Bitkilerin orijinleri ile ilgili terimler
  5 Kesintiler
  6 Bitkilerin dünya yüzeyine dağılışını etkileyen faktörler
  7 Bitki formasyonlarının sınıflandırılması ve jeolojik devirler
  8 Ara Sınav
  9 Ara sınav
  10 Floristik alemler
  11 Yurdumuzun bitki coğrafyası yönünden genel görünümü
  12 Ormanlarımız
  13 Endemizm
  14 Endemik taksonların tehlike kategorileri
  15 Bitkileri tehdit eden faktörler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Melda DÖLARSLAN
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Melda Dölarslan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Biyocoğrafya, Yıldırım Akman, Palme Yayınları, 2005
  Yardımcı Kitap 1. Bitkiler coğrafyası, Hamit İnandık, İstanbul matbaası, 1969. 2. Biyocoğrafya, Recep Efe, Balıkesir üniv., 2010.
  Döküman -
  Dersin Amacı Dünya florasının oluşumu, bunu etkileyen faktörleri, dünya floristik alemleri ve ülkemizin konumunun kavranması.
  Dersin İçeriği Ders İçeriği ve Programı Haftalar Konular 1 Bitki Yayılış Alanlarının tanıtımı 2 Floristik bitki coğrafyası 3 Bitkilerin yayılış prensipleri 4 Bitkilerin orijinleri ile ilgili terimler 5 Kesintiler 6 Bitkilerin dünya yüzeyine dağılışını etkileyen faktörler 7 Bitki formasyonlarının sınıflandırılması ve jeolojik devirler 8 Ara sınav 9 Floristik alemler 10 Yurdumuzun bitki coğrafyası yönünden genel görünümü 11 Ormanlarımız 12 Endemizm 13 Endemik taksonların tehlike kategorileri 14 Bitkileri tehdit eden faktörler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 4
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 1
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 1
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 1
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 1
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 4
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 2
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 1
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 1
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 4
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 1
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 2
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 1
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 1
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster