ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bitki Doku Kült. I BİY315 GÜZ 2+2 Fakülte S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bitki doku kültürlerini tanımlar
  2-Bitki doku kültürlerinin kullanımı konusunda düşüncelerini aktarabilir
  3-Uygulama örnekleri hakkında düşüncelerini aktarır
  4-Bitki doku kültürü alanında uygulanan teknikleri bilir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler1011515
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   124
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,13 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bitki biyoteknolojisinin tanımı, tarihçesi ve uygulama alanlarının genel tanıtımı. Laboratuvarın tanıtımı .
  2 Bitki doku kültürlerinin tanımı, amaçları, aşamaları bitkilerinde kullanım alanlarının genel olarak tanıtımı. Laboratuvar güvenliği
  3 Bitki doku kültürü laboratuvarının özellikleri ve yapılandırılması, temel alet, ekipman ve malzemelerin tanıtımı.
  4 Doku kültürlerinde besin ortamlarının yapısı. Doku kültürlerinde sterilizasyon. Sterilizasyon
  5 Sürgün ucu ve meristem kültürleri. Mikro aşılama tekniği Stokların hazırlanması
  6 Organogenesis Temel besin ortamı hazırlanması
  7 Somatik embriyogenesis Tütün bitkisinin besin ortamlarına dikimi
  8 Ara Sınav
  9 Sentetik tohum üretimi Bitki gelişimlerinin gözlenmesi
  10 Doku kültürlerinde haploit bitki eldesi. Bitki gelişimlerinin gözlenmesi
  11 Ovul ve ovaryum kültürü Gelişen bitkilerin alt kültüre alınması
  12 Embriyo kültürü Köklendirme ortamına alınması
  13 Protoplast kültürü ve füzyonu Bitki gelişimlerinin gözlenmesi
  14 Anter Kültürü. Aklimitizasyon
  15 Aklimitizasyon yöntemleri
  Ön Koşul Genel Biyoloji I-II, Genel Kimya I-II
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd.Doç.Dr.Mehmet SEZGİN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Sezgin

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Babaoglu, M., Gürel, E. ve Özcan, S. (Eds.) 2002. Bitki Biyoteknolojisi. Vol. I. Doku Kültürü ve Uygulamaları. S.Ü. Basımevi, Konya.
  Yardımcı Kitap Dixon, R.A. (1991) Plant Cell and Tissue Culture: A Practical Approach. IRL Pres, Oxford. Mohan Jain, S., Brar, D.S. and Ahloowalia, B.S. (Eds.) 2002. Molecular Techniques in Crop Improvement. Kluwer Academic Publishers, London. Oksman-Caldentey, K. M. and Barz W.H. (2006) Plant Biotechnology and Transgenic Plants. Plant Biotechnology Book from C.H.I.P.S., USA Watson, J.D., Gilman, M., Witkowski, J. and Zoller, M. 1992. Recombinant DNA. Scientific American Books. W.H. Freeman and Company, New York.
  Döküman -
  Dersin Amacı Bitki doku kültürü alanında günümüzde yaygın olarak kullanılan tekniklerin ve otsu ve odunsu bitkilerde kullanımının uygulamalar ile bütünleştirilerek aktarımı.
  Dersin İçeriği Ders İçeriği ve Programı Haftalar Konular (Teorik) Konular (Uygulama) 1 Bitki biyoteknolojisinin tanımı, tarihçesi ve uygulama alanlarının genel tanıtımı. Laboratuvarın tanıtımı 2 Bitki doku kültürlerinin tanımı, amaçları, aşamaları bitkilerinde kullanım alanlarının genel olarak tanıtımı. Laboratuvar güvenliği 3 Bitki doku kültürü laboratuvarının özellikleri ve yapılandırılması, temel alet, ekipman ve malzemelerin tanıtımı. Bitki doku kültürü laboratuvarının özellikleri ve yapılandırılması, temel alet, ekipman ve malzemelerin tanıtımı. 4 Doku kültürlerinde besin ortamlarının yapısı. Doku kültürlerinde sterilizasyon. Sterilizasyon 5 Sürgün ucu ve meristem kültürleri. Mikro aşılama tekniği Stokların hazırlanması 6 Organogenesis Temel besin ortamı hazırlanması 7 Somatik embriyogenesis Tütün bitkisinin besin ortamlarına dikimi 8 ARA SINAV 9 Sentetik tohum üretimi Bitki gelişimlerinin gözlenmesi 10 Doku kültürlerinde haploit bitki eldesi. Bitki gelişimlerinin gözlenmesi 11 Ovul ve ovaryum kültürü Gelişen bitkilerin alt kültüre alınması 12 Embriyo kültürü Köklendirme ortamına alınması 13 Protoplast kültürü ve füzyonu Bitki gelişimlerinin gözlenmesi 14 Anter Kültürü Aklimitizasyon
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 4
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 2
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 4
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 3
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 5
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 4
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 5
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 2
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 4
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 4
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 4
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 4
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 5
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster