ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Biyoteknoloji I BİY401 GÜZ 2+4 Fakülte Z 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Biyoteknolojinin tanımı ve kapsamının anlar
  2-Biyoteknolojiye duyulan gereksinimleri bilir
  3-Biyoteknolojinin alanları ve uygulama örnekleri bilgi verir
  4-Biyoteknoloji alanında uygulanan moleküler teknikleri bilir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14684
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler1012525
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012525
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   201
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,7 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Biyoteknolojinin gelişim süreci ve önemli aşamaları (tarihçe).
  2 Biyoteknolojik üretimlere genel bakış.
  3 Biyoteknolojik üretimlerin ekonomideki yeri.
  4 Mikrobiyal metabolizmaya bakış, aerobik ve anaerobik respirasyon, fermantasyon.
  5 Primer metabolitlerin üretimi.
  6 Sekonder metabolitlerin üretimi.
  7 Biyotransformasyon ile yapılan üretimler.
  8 Ara Sınav
  9 Modern biyoteknolojinin uygulamaları.
  10 Prokaryot genetiği, ilgili örnekler.
  11 Rekombinant DNA teknolojisi.
  12 Gen klonlanması ve vektörler.
  13 Transgenik mikroorganizma, Transgenik bitki, Transgenik hayvanlar
  14 Transgeniklerle ilgili etik tartışmalar.
  15 Biyolojik silahlar.
  Ön Koşul Genel Biyoloji I-II, Genel Kimya I-II, Organik Kimya I-II, Biyokimya I-II, Moleküler Biyoloji
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Mehmet Sezgin
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Sezgin

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Thieman, W.J.; Palladino, M.A. (2004). Introduction to Biotechnology. Pearson Education Inc. Publishing as Benjamin Cummings, 1301 Sansome Street, San Francisco, CA 94111, USA
  Yardımcı Kitap Arda, M. (1995). Biyoteknoloji (Bazı Temel İlkeler). KÜKEM Derneği Yayınları, Ankara. Higgens, I.J., Best, D.J., Jones, J. (1985). Biotechnology: Principles and Applications. Blackwell, London. Madigan, M.T. Martinko, J.M., Parker. (2003). Biology of Microorganisms. Prentice Hall, NJ.
  Döküman -
  Dersin Amacı Biyoteknolojinin güncel yaşamımızdaki yeri ve bu alanda gerçekleştirilen uygulamalar ve gelecekteki hedeflerin ortaya konulması.
  Dersin İçeriği Ders İçeriği ve Programı Haftalar Konular 1 Biyoteknolojinin gelişim süreci ve önemli aşamaları (tarihçe). 2 Biyoteknolojik üretimlere genel bakış. 3 Biyoteknolojik üretimlerin ekonomideki yeri. 4 Mikrobiyal metabolizmaya bakış, aerobik ve anaerobik respirasyon, fermantasyon. 5 Primer metabolitlerin üretimi. 6 Sekonder metabolitlerin üretimi. 7 Biyotransformasyon ile yapılan üretimler. 8 ARA SINAV 9 Modern biyoteknolojinin uygulamaları. 10 Prokaryot genetiği, ilgili örnekler. 11 Rekombinant DNA teknolojisi. 12 Gen klonlanması ve vektörler. 13 Transgenik mikroorganizma, Transgenik bitki, Transgenik hayvanlar, Transgeniklerle ilgili etik tartışmalar. 14 Biyolojik silahlar.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 4
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 1
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 4
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 4
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 5
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 5
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 5
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 4
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 5
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 4
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 3
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 4
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 4
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster