ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Biyoistatistik BİY402 BAHAR 2+2 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Elde edilen veriler yardımıyla tahminde bulunup sonuçları yorumlayabilme
  2-Biyoistatistik ile ilgili temel bilgileri bilir ve uygular
  3-Yapılan araştırma ve deneylerde elde edilen verileri analiz edebilir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 15111
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3511010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   110
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,67 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Temel kavramlar
  2 Verilerin düzenlenmesi,
  3 Verilerin sınıflandırılması, sınıflandırılmış verilerin ortalama ve varyansı
  4 Varyans, standart sapma ve standart hata
  5 Olasilik ve olasilik dagilimlari, Binom ve Poisson dagilimi.
  6 Normal dagilim ve özellikleri
  7 Örneklem dagilimlari.
  8 Ara Sınav
  9 Ara sınav, Tahmin, kitle ortalamasina iliskin güven araligi ve hipotez testi.
  10 Iki kitle ortalamasinin farkina iliskin güven araligi ve hipotez testi.
  11 Kitle yüzdesine ve iki kitle yüzdesi arasindaki farka iliskin güven araligi ve hipotez testi.
  12 Ki-kare çözümlemesi, çapraz tablolarin analizi.
  13 Korelasyon,
  14 Regrasyon
  15 Akademik çalışmalara uygulamaları.
  Ön Koşul Ön koşul dersleri yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Tuba Koç
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Tuba Koç

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Sümbüloğlu, K. ve Sümbüloğlu, V. Biyoistatistik, 2010, Hatiboğlu yayınevi
  Yardımcı Kitap Sümbüloğlu, K., Sümbüloğlu, V. (1986). Biyoistatistik Uygulama Kitabı, Çağ Matbaası. Zar, J. H. ( 1998). Biostatistical Analysis, 4 edition , Prentice Hall , New Jersey
  Döküman -
  Dersin Amacı Temel istatistik bilgisini ve bazi istatistiki analiz yöntemlerini hakkında bilgi vermek . Elde edilen verilerin analizlerine iliskin uygun istatistiki analiz yöntemleri hakkında bilgilendirmek.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 3
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. -
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. -
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. -
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 3
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. -
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. -
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 3
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 3
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 3
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. -
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 3
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. -
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster