ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bakteriyoloji BİY405 GÜZ 2+2 Fakülte S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bakterilerin morfolojik ve fizyolojik özelliklerini bilmek
  2-Bakterilerin canlılarda oluşturdukları simptomları anlamak
  3-Bakterilerin beslenme ve çoğalma şeklini kavramak
  4-Bakterilerin izolasyonunu ve tanılama yöntemlerini kavramak
  5-Bakterilerin canlılar arasında yayılmasını bilmek
  6-Canlılarda bakteri hastalıkları ile mücadele yöntemini kavramak
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12336
  Ödevler10326
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011212
  Proje0000
  Laboratuar 0326
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011818
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   134
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,47 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bakteriyoloji biliminin tarihi, bakterilerde morfoloji ve hücre yapısı
  2 Bakteri hücresinin kimyasal yapısı, fizyoloji, beslenme ve üreme
  3 Bakterilerin sınıflandırılması ve isimlendirilmesi
  4 Canlı dokularından ve topraktan izolasyon ve bakterilerin saflaştırılması
  5 Bakteriyel hücre ve koloni morfolojisi, besi yerleri
  6 Protein, lipopolisakkarit analizine göre mikroorganizmaların tanılanması
  7 Ara Sınavı
  8 Ara Sınav
  9 Mikrooorganizmaların serolojik tanılanması
  10 Yağ asit profillerine göre mikroorganizmaların tanılanması
  11 Mikroorganizmaların metobolik profillere göre tanılanması
  12 Nükleik asit temelli mikrobiyal tanı yöntemleri
  13 Bakterilerin canlılara giriş yolları, oluşturdukları belirtiler ve yayılma yolları
  14 Patojenite testleri
  15 Bakteriyofajlar, Bakteriyoloji laboratuvarları ekipmanları
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yard. Doç.Dr. Seçil AKILLI
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Madigan, M. T., Martinko, J. M. and Parker, J. (1997). Brock Biology of Microorganisms. Eighth Edition. International Edition. Prentice Hall, International Inc., A.B.D.
  Yardımcı Kitap Bergey, D. H. (1994). Bergey`s manual of determinative bacteriology. Williams and Wilkins, Baltimore, A.B.D. QW15BER 1994, 0683006037. Demirsoy, A., Türkkan, İ (1999). Genel Biyoloji Cilt 2. Keeton & Gould 5. Baskıdan çeviri, Çeviri editörleri Ali, İsmail, Palme Yayıncılık, Ankara. Schaad, J., Jones, B., W. Chun, (2001). Laboratory guide for identification of plant pathogenic bacteria, 3. baskı. Eds; N. W. Klement, Z., Rudolph, K., Sands, D. C. (1990). Methods in Phytobacteriology, Budapest, Hungary. Akademiai Kiado an Nyomda Vallalat.
  Döküman Ders Notları
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere temel bakteriyoloji ve önemli insan, hayvan ve kültür bitkilerinde görülen bakteri hastalıkları konusunda bilgi kazandırmak ayrıca, bu hastalıkların belirtileri, biyolojisi ve savaşım yöntemlerine ilişkin bir temel oluşturarak, bu konuda elde ettiği bilgilerden etkin yararlanma olanağı sunmaktır
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 3
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 3
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 3
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 3
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 2
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 3
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 2
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 2
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 2
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 3
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 3
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 3
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 2
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster