ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Eğreltilerin Biyolojisi BİY410 BAHAR 2+2 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Öğrenciler, eğreltilerin yapısal ve fizyolojik özellikleri hakkındaki genel bilgileri özetler.
  2-Öğrenciler, eğreltilerin bitkiler alemindeki yerini, evrimsel ve ekolojik önemini söyler.
  3-Öğrenciler, bir eğreltinin dış morfolojik özelliklerine bakarak Psilophyta, Lepidophyta, Calamophyta ya da Pteridophyta bölümlerinden hangisine ait olduğunu ayırt eder.
  4-Öğrenciler eğreltilerin farklı özeliklerine göre genel sınıflandırmasını yapar.
  5-Öğrenciler Türkiye?den bazı yaygın eğrelti örneklerini en azından genus düzeyinde Latince adıyla tanımlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2511212
  Proje0000
  Laboratuar 1514228
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   142
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,73 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Eğreltilerin orijini ve evrimsel önemi, Bryophyta ve Gymnosperm?lerden farkları
  2 Eğreltilerin genel özellikleri
  3 Eğrelti gametofitinin morfolojik, anatomik ve histolojik özellikleri
  4 Eğrelti sporofitinin morfolojik, anatomik ve histolojik özellikleri; iletim dokusunun incelenmesi
  5 Eğreltilerde üreme, hayat döngüsü
  6 Eğreltilerin ekolojik önemi, eğreltilerin yaşama ortamları
  7 Eğreltilerin araziden toplanması, teşhisi ve herbaryumu
  8 Ara Sınav
  9 Eğreltilerin araziden toplanması, teşhisi ve herbaryumu
  10 Eğreltilerin sınıflandırılması; Türkiye Eğreltileri
  11 Psilophyta (Çıplak Eğreltiler) biyolojisi, sistematiği ve örnekler
  12 Lepidophyta (Kibritotları) biyolojisi ve sistematiği
  13 Calamophyta (Atkuyrukları) biyolojisi ve sistematiği
  14 Pteridophyta (Gerçek Eğreltiler) biyolojisi
  15 Pteridophyta (Gerçek Eğreltiler) sistematiği
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Tamer KEÇELİ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Tohumsuz Bitkiler Sistematiği II. Cilt , Zekeriya Altuner, Tokat, 1997. 2. The Families and Genera of Vascular Plants, Volume I: Pteridophytes and Gymnosperms, K.U. Kramer, Gren, P.S. 1990.
  Yardımcı Kitap 1. Ranker, T.A. & Haufler, C.H. 2008. Biology and Evolution of Ferns and Lycophytes. Cambridge University Press.
  Döküman -
  Dersin Amacı Eğreltilerin gelişmişlik düzeyine göre bitkiler alemindeki yeri ve öneminin, anatomik, morfolojik, histolojik, fizyolojik ve ekolojik özellikleriyle birlikte karşılaştırmalı olarak Türkiye?den örneklerle birlikte anlatılması
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 4
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 4
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 4
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 4
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 4
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 3
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 3
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 2
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 4
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 4
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 3
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 3
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 3
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster