ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Briyoloji BİY412 BAHAR 2+2 S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Öğrenciler, briyofitlerin biyolojisini kısaca özetler.
  2-Öğrenciler, karayosunu ve ciğerotu örneklerinin araziden toplanması, saklanması, herbaryum materyali haline getirilmesi ve teşhis edilmesi hakkında bizzat uygulamalar yapar.
  3-Öğrenciler, briyofitlerin evrimsel ve ekolojik öneminin yanı sıra kullanım alanları hakkındaki genel bilgileri açıklar.
  4-Öğrenciler ciğerotu, boynuzotu ve karayosunu örneklerini gametofit ve sporofitin özelliklerine göre karşılaştırır.
  5-Öğrenciler, Türkiye?deki bazı yaygın karayosunu ve ciğerotu örneklerini en azından familya düzeyinde tanır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2511212
  Proje0000
  Laboratuar 1514228
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   142
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,73 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Briyolojiye giriş; Bryophyta divizyosunun genel özellikleri
  2 Briyofitlerin bitkiler alemindeki yeri, evrimsel ve ekolojik önemi, yaşama ortamı
  3 Briyofitlerde gametofit ve sporofit yapısı, eşeyli ? eşeysiz üreme, hayat döngüsü
  4 Briyofitlerin sınıflandırılması
  5 Anthocerotae (Boynuzotları) biyolojisi, sistematiği ve Türkiye?den bazı boynuzotu örnekleri
  6 Hepaticeae (Ciğerotları) biyolojisi, sistematiği ve Türkiye?den talluslu bazı ciğerotu örnekleri
  7 Hepaticeae (Ciğerotları) biyolojisi, sistematiği ve Türkiye?den yapraksı ciğerotu örnekleri
  8 Ara Sınav
  9 Hepaticeae (Ciğerotları) biyolojisi, sistematiği ve Türkiye?den yapraksı ciğerotu örnekleri
  10 Musci (Karayosunları) biyolojisi, sistematiği, spor sağılım mekanizmaları ve Türkiye?den bazı karayosunu örnekleri
  11 Musci (Karayosunları), traverten oluşumundaki rolleri ve Türkiye?den bazı karayosunu örnekleri
  12 Briyofitlerin araziden toplanması, korunması ve herbaryumu
  13 Briyofit örneklerinin stereo mikroskop ve ışık mikroskobu kullanılarak teşhis edilmesi, teşhis anahtarları, terminoloji
  14 Briyo-floristik yayınlar, Türkiye?de briyolojik araştırmalar
  15 Briyofitlerin kullanım alanları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Tamer KEÇELİ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Introduction to Bryology, W. B. Schofield, The Blackburn Press, 2001 2. Bryophyte Biology, Second Edition, B. Goffinet and A.J. Shaw, Cambridge University Press, 2009. 3. Mosses & Liverworts, Ron Porley & Nick Hodgetts, HarperCollins Publisher, London, 2005.
  Yardımcı Kitap 1. The Biology of Mosses , D.H.S. Richardson , Blackwell Scientific Publications, London,1981. 2. Tohumsuz Bitkiler Sistematiği III. Cilt Karayosunları (Bryophyta), Veysel Aysel & Ayhan Şenkardeşler, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Yayınları Yayın No: 29, Çanakkale, 2002.
  Döküman -
  Dersin Amacı Karayosunları, ciğerotları ve boynuzotlarının biyolojisinin, sistematiğinin, bitkiler alemindeki yerinin, evrimsel ve ekolojik öneminin, ekosistemdeki rollerinin, biyoçeşitlilik bakımından öneminin, yaşama ortamlarının, toplanma, herbaryum ve teşhis yöntemlerinin, kullanım alanlarının öğretilmesi.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 4
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 4
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 4
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 3
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 3
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 4
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 3
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 3
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 4
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 4
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 3
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 3
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 3
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster