ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Herbaryum Teknikleri BİY424 BAHAR 1+2 S 2
  Öğrenme Çıktıları
  1-1. Bitkileri toplama, kurutma ve saklama teknikleri, nomenklatürel kurallar, ulusal herbaryum kavramı hakkında detaylı bilgiye sahip olur.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40188
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   74
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,47 ---- (2)
  Dersin AKTS Kredisi   2
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Herbaryumlar, özellikleri ve amacı
  2 Herbaryum materyalinin sağlanması, incelenecek örneklerin seçimi
  3 Örneklerin preslenmesi
  4 Örneklerin kurutulması
  5 Familyaların toplanma ve preslenmesinde dikkat edilecek kurallar
  6 Bilgilerin kaydedilmesi
  7 Örneklerin koleksiyon haline getirilmesi
  8 Ara Sınav
  9 Örneklerin korunması
  10 Herbaryum binaları ve dolapları
  11 Dubletlerin dağıtımı ve ödünç verme
  12 Bitki teşhisi
  13 Tipifikasyon
  14 Nomenklatür kuralları
  15 Herbaryumda uygulama
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. Melda DÖLARSLAN
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Melda Dölarslan

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Bitki Materyali Toplama ve Saklama Teknikleri 2. Tohumlu Bitkiler Sistematiği
  Yardımcı Kitap Principle of Angispermae Taxonomy Flora of Turkey and the East Aegean Islands
  Döküman -
  Dersin Amacı Herbaryum tekniklerine uygun bitki toplama, kurutma herbaryum materyali haline getirme yöntemlerini vermek, nomenklatür kurallarını kavratmak. Herbaryumun ulusal bir zenginlik olduğunu kavramak, bitki toplama ve herbaryumları destekleme alışkanlığı kazandırmak.
  Dersin İçeriği Ders İçeriği ve Programı Haftalar Konular 1 Herbaryumlar, özellikleri ve amacı 2 Herbaryum materyalinin sağlanması, incelenecek örneklerin seçimi 3 Örneklerin preslenmesi ve kurutulması 4 Familyaların toplanma ve preslenmesinde dikkat edilecek kurallar 5 Bilgilerin kaydedilmesi 6 Örneklerin koleksiyon haline getirilmesi 7 Örneklerin korunması 8 Ara sınav 9 Herbaryum binaları ve dolapları 10 Dubletlerin dağıtımı ve ödünç verme 11 Bitki teşhisi 12 Tipifikasyon 13 Nomenklatür kuralları 14 Herbaryumda uygulama
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 2
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 5
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 3
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 2
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. -
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 4
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. -
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. -
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 4
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. -
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. -
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. -
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. -
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster