ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Likenlerin Biyolojisi BİY320 BAHAR 2+2 Fakülte S 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Öğrenciler liken tanımını yaparak likenlerin yapısına giren organizmalar hakkında genel bilgileri özetler.
  2-Öğrenciler likenlerin yapısal, işlevsel, biyokimyasal ve ekolojik özelliklerini söyler.
  3-Öğrenciler likenlerin ekosistemdeki rolünü, ekonomik önemini ve kullanım alanlarını açıklar.
  4-Öğrenciler likenlerin farklı özeliklerine göre genel sınıflandırmasını yapar.
  5-Öğrenciler Türkiye?den bazı yaygın liken örneklerini en azından genus düzeyinde Latince adıyla tanımlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13226
  Ödevler10000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2011212
  Proje0000
  Laboratuar 1014228
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   142
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,73 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Likenolojiye giriş; liken tanımı; likenolojinin tarihçesi ve gelişimi
  2 Simbiyozis ve likenler; likenlerin anatomik ve morfolojik özellikleri; korteks; medulla, algli tabaka; liken tallusunda fotobiyontlar ve mikobiyontlar
  3 Likenlerde üreme; eşeyli üreme; üreme organı tipleri; vejetatif üreme; izidier; soredler; blastidler
  4 Likenlerin fizyolojik özellikleri; fotosentez, solunum, büyüme, su ve mineral alımı
  5 Liken biyokimyası ve sekonder bileşikler: üretimleri ve likenlerdeki işlevleri
  6 Likenlerin ekolojik özellikleri ve önemi, yaşama ortamları, biyocoğrafik özellikleri
  7 Likenlerin ekonomik kullanım alanları
  8 Ara Sınav
  9 Ara sınav
  10 Likenikol likenler ve mantarlar
  11 Hava kirliliği indikatörü olarak likenlerin kullanımı: yerinde kullanım, taşınarak kullanım
  12 Likenlerin araziden toplanması, korunması ve teşhisi
  13 Likenlerin sınıflandırılması; Türkiye?de likenoloji araştırmaları
  14 Likenometri, Türkiye?den crustose liken örnekleri
  15 Türkiye`den fruticose ve foliose liken örnekleri
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Tamer KEÇELİ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Tohumsuz Bitkiler Sistematiği II. Cilt (Mantar ve Likenler), Prof. Dr. Hüseyin Güner, Yrd. Doç. Dr. Veysel Aysel & Arş. Gör. Atakan Sukatar, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornava/İzmir, 1992. 2. Likenlerin Biyolojisi ve Ege Bölgesinde Bulunan Bazi LIken Türleri, H. Güner, Ege Üniv. Fen Fak. Kitaplari Serisi No 92, Izmir, 1986.
  Yardımcı Kitap 1. Tohumsuz Bitkiler Sistematiği II. Cilt , Zekeriya Altuner, Tokat, 1997. 2. Hava Kirliliği ve Likenler, Özdemir, A., Ekoloji Çevre Dergisi, 1 (3): 18-21, 1992.
  Döküman -
  Dersin Amacı Likenlerin yapısal özellikleri, işlevleri, çeşitliliği, ekolojik ve ekonomik öneminin Türkiye?den örneklerle birlikte öğretilmesi.
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 4
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 4
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 4
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 4
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 3
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 4
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 3
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 3
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 4
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 3
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 3
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 4
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 3
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster