ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Viroloji BİY436 BAHAR 2+2 S 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-1. Virüslerin temel yapısal ve biyolojik özelliklerini tanırlar.
  2-2. Zirai faaliyetleri etkileyen virüslerin önemli fonksiyonları konusunda bilgi sahibidirler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14114
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)40155
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 60155
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   80
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,67 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Viroloji tarihi
  2 Virüs yapısı, sınıflandırması ve yapısal bişenleri
  3 Virüslerin çoğalması ve taşınması
  4 Virüs çalışmaları için kullanılan metotlar
  5 Önemli bitki ve hayvan virüsleri
  6 Medikal virolojide önemli olan virüsler
  7 Arasınav
  8 Ara Sınav
  9 Viral patogenez : Viral hastalıklar ve konakçı savunma mekanizmaları
  10 Viral bağlanma ve bitki virüslerinde konak içine giriş
  11 Viral bağlanma ve bitki virüslerinde konak içine giriş
  12 Viral bağışıklık, Aşılar antiviral kimyasal tedavi
  13 Viral enfeksiyonlarda kullanılan enfeksiyon kontrol metotları, virüs bulaşıcı hastalık salgınlarında alınan tedbirler
  14 Virüs kullanımları: Moleküler biyoloji uygulamaları, (viral vektör, viral terapi vb.)
  15 Klinik viroloji laboratuvar koşulları
  Ön Koşul Mikrobiyoloji I
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Seçil Akıllı Şimşek
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Bitki Koruma Bilimi. 2008. SÜMER. Nobel Yayınları, Ankara. Agrios, A. 1997. Plant Pathology. Elsevier, USA.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Öğrencilerin, zıraai faaliyetleri etkileyen, çoğunlukla bitki virüslerini hakkında bilgi kazanmalarını sağlamak
  Dersin İçeriği -
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. -
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 3
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. -
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 3
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. -
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. 3
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 3
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. -
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. -
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. -
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 3
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. -
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 2
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster