ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Deney Hayvanları III BİY427 GÜZ 2+4 S 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-Deney hayvanları tutma tekniğini kavrar
  2-Deney Hayvanları cinsiyet ayrımı anlar
  3-Deney Hayvanları Kimliklendirilmesini tanımlar.
  4-Deney hayvanları kan alma tekniğini kavrar
  5-Deney hayvanları enjeksiyon tekniğini kavrar.
  6-Deney hayvanları anestezi tekniği tarif eder.
  7-Deney Hayvanları Örnek almayı tanımlar.
  8-Deney hayvanları ötenazi tekniğini kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14684
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14228
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2012020
  Proje0000
  Laboratuar 3014684
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   246
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     8,2 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   8
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Deney hayvanları tutma tekniği: Fare ve rat
  2 Deney hayvanları tutma tekniği: Kobay
  3 Deney hayvanları tutma tekniği: Tavşan
  4 Deney Hayvanları cinsiyet ayrımı: Fare ve rat
  5 Deney Hayvanları cinsiyet ayrımı: Kobay ve tavşan
  6 Deney Hayvanı Kimliklendirme
  7 Deney hayvanları kan alma tekniği: Fare ve rat
  8 Ara Sınav
  9 Deney hayvanları kan alma tekniği: Kobay ve tavşan
  10 Deney hayvanları enjeksiyon tekniği: Fare ve rat
  11 Deney hayvanları enjeksiyon tekniği: Kobay ve tavşan
  12 Deney hayvanları anestezi tekniği: Fare ve rat
  13 Deney hayvanları anestezi tekniği: Kobay ve tavşan
  14 Deney Hayvanı örnek alma ve ötenazi: Fare ve rat
  15 Deney Hayvanı örnek alma ve ötenazi: Kobay ve tavşan
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç.Dr. Özcan ÖZKAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Poyraz, Ö. 2000. Laboratuvar Hayvanları Bilimi. Kardelen Ofset Yayınevi,435 s., Ankara. 2. Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik. 2014. Web sitesi. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/02/20140215-6.htm. Erişim Tarihi: 011.8.2016. 3. FELASA Yayınları. Web sitesi. http://www.felasa.eu/recommendations. Erişim Tarihi: 011.8.2016.
  Yardımcı Kitap 1. Berrak, Ç. Yeğen, Gören, M. Z. 2005. Biyomedikal Araştırmalarda Deney Hayvanı "Temel Bilgiler ve Etik İlkeler". 1. Baskı., Yüce Yayımları,148s., Istanbul. 2. Dikmen, S., Petek , M., Oğan, M., Onbaşılar, E. 2011. Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Sağlığı. Dikmen S (ed). 1. Baskı., Anadolu Üniversitesi Yayınları, 156s., Eskişehir.
  Döküman Powerpoint sunumları, bilgisayar, projeksiyon aleti, Araştırma Laboratuvarında bulunan Öğrenme Üniteleri ve laboratuvar malzemeleri.
  Dersin Amacı Çeşitli deney hayvanlarında kullanılan teknikler hakkında bilgi ve beceri kazanmayı sağlar
  Dersin İçeriği Deney hayvanları tutma tekniği: Fare ve rat Deney hayvanları tutma tekniği: Kobay Deney hayvanları tutma tekniği: Tavşan Deney Hayvanları cinsiyet ayrımı: Fare ve rat Deney Hayvanları cinsiyet ayrımı: Kobay ve tavşan Deney Hayvanı Kimliklendirme Deney hayvanları kan alma tekniği: Fare ve rat Deney hayvanları kan alma tekniği: Kobay ve tavşan Deney hayvanları enjeksiyon tekniği: Fare ve rat Deney hayvanları enjeksiyon tekniği: Kobay ve tavşan Deney hayvanları anestezi tekniği: Fare ve rat Deney hayvanları anestezi tekniği: Kobay ve tavşan Deney Hayvanı örnek alma ve ötenazi: Fare ve rat Deney Hayvanı örnek alma ve ötenazi: Kobay ve tavşan
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 4
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 2
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 4
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 4
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 5
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. -
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 5
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 4
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. 5
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 4
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. 5
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. -
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 1
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 1
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster