ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  TEMEL İMMÜNOLOJİ BİY323 GÜZ 3+0 S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-İmmünoloji ve immünite kavramlarını anlatır.
  2-Bağışıklık sistemini oluşturan elemanları tanımlar.
  3-Bağışıklık sistemi tiplerini açıklar.
  4-Bağışıklık sisteminin yetmezliğini ve güçlendirme yollarını tartışır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2511515
  Proje1511212
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   141
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,7 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İmmünite (bağışıklık) kavramı
  2 Bağışıklık sistemi ve ilgili organlar
  3 Bağışıklık sisteminin hücreleri ve kökeni
  4 Doğuştan gelen (doğal) bağışıklık
  5 Sonradan edinilen bağışıklık
  6 Antijenler ve bağışıklık sisteminin uyarılması
  7 Hümoral bağışıklık
  8 Ara Sınav
  9 İmmünoglobulinler
  10 Hücresel bağışıklık
  11 Sitokinler
  12 İmmün yetmezlik, bağışıklık sisteminin baskılanması
  13 İmmün hafıza
  14 Aşılama ve aşı çeşitleri
  15 Patojenlere karşı oluşan farklı bağışıklık yanıtları
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Sezer OKAY
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Tunalı, Y. 2015. İmmünoloji. Dora Yayınları. Lydyard, P., Whelan, A., Fanger, M. 2013. İmmünoloji (3. Baskı). Çev: Erganiş, O., Uçan, U. S., Nobel Akademik Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap Dinçkaya, E. İmmünoloji Ders Notları, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu dersin amacı, bağışıklık sistemini, ilgili organları ve bağışıklık sisteminin elemanlarını tanıtarak, bağışıklık yanıtı çeşitlerini ve aşıları anlatarak temel immünoloji bilgisini vermektir.
  Dersin İçeriği İmmünite kavramı, bağışıklık sistemi ve ilgili organlar, bağışıklık sistemi tipleri, bağışıklık sisteminin elemanları, immün yetmezlik, aşılama ve aşı çeşitleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Biyolojinin temel prensip ve teorilerini kavrar ve uygular. 4
  2 Bitki, hayvan, mantar ve mikroorganizma çeşitliliğimizin tanınması, sistematiği, korunması ve izlenmesi ile ilgili teknikleri uygular. 4
  3 Organizmaların hücre, doku ve sistemlerini kavrar. 3
  4 Organizmaların yapı, fonksiyonlarını ve fizyolojik ilişkilerini kavrar. 3
  5 Deney tasarlayıp yürütür ve sonuçlarını analiz edip yorumlar. 4
  6 Organizmaların birbirleriyle ve çevreleriyle ilişkilerini inceler ve gözlemleme tekniklerini kullanır. -
  7 Biyoloji alanındaki son gelişmeleri içeren teknolojileri kavrar. 3
  8 Biyoloji alanında edindiği bilgileri sağlık, çevre, teknoloji, endüstri ve sanayi kuruluşlarında kullanabilir. 4
  9 Disiplinlerarası bireysel ve takım halinde çalışabilme becerisi. -
  10 Bilgi birikimini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerisi. 3
  11 Mesleki, bilimsel ve etik sorumlulukları kavrar. -
  12 Biyolojik problemleri tanımlayabilme becerisi kazanır. 4
  13 Biyolojik uygulamalar için modern teknikleri, araçları kullanabilme ve gelişmeleri takip etme becerisi kazanır. 4
  14 Kazanımların ülke ekonomisine katkı yapabilecek ürüne dönüştürebilme becerisi kazanır. 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster