ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Matematik II MAT162 BAHAR 3+2 Fak./ Üni. BD 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Fonksiyon grafiklerini çizebilir
  2-Optimizasyon problemlerini çözebilir
  3-Tek değişkenli fonksiyonlar için belirsiz ve belirli integral hesaplayabilir
  4-Belirli integral ile alan ve hacim hesaplayabilir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14570
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 15224
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3511515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   146
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,87 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ortalama değer teoremi, artan-azalan fonksiyonlar
  2 Ekstremum değerler ve birinci türev testi
  3 Konkavlık ve büküm noktası, ikinci türev testi
  4 L`Hospital kuralı
  5 Asimptotlar ve grafik çizimleri
  6 Optimizasyon problemleri, bağıl oranlar
  7 Belirsiz integral ve temel integral formülleri, Ara sınav
  8 Ara Sınav
  9 Belirsiz integral bulma yöntemleri, değişken değiştirme yöntemi
  10 Kısmi integrasyon ve basit kesirlerine ayırma yöntemleri
  11 Belirli integral ve özellikleri, integral için ortalama değer teoremi
  12 Eğri altında kalan alan
  13 Dönel cisimlerin hacimleri
  14 Çok değişkenli fonksiyonlar,
  15 Kısmi türevler
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Faruk Polat
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Gonca Durmaz Güngör

  2-)Öğretim Görevlisi Harun Baldemir

  Ders Yardımcıları Bölüm Öğretim Üyeleri
  Kaynaklar Genel Matematik, prof. Dr. Mustafa Balcı, Palme Yayıncılık, 2016. Temel Matematik, Doç.Dr.Basri Çelik, Prof.Dr.İsmail Naci Cangül, Yrd.Doç.Dr.Nisa Çelik, Doç.Dr.Osman Bizim, Doç.Dr.Metin Öztürk, Dora Basım-Yayın, 2010
  Yardımcı Kitap Calculus and its applications 10th Ed., M.L.Bittinger, D.J.Ellenbogen, S.A.Surgent, Addison-Wesley, 2012 Thomas Calculus 11th Ed., G.Thomas, M.Weir, J.Hass, F.Giordano, Pearson, 2004 Schaum`s Outline of Theory and Problems ofDifferential and İntegral Calculus, F.Ayres, E.Mendelson, McGraw Hill, 1990
  Döküman -
  Dersin Amacı Öğrencinin kendi disiplini ile ilgili matematiksel problemlerin çözümü için gerekli olan temel kavram ve konuların öğretilmesi
  Dersin İçeriği Ortalama değer teoremi, artan-azalan fonksiyonlar, Ekstremum değerler ve birinci türev testi, Konkavlık ve büküm noktası, ikinci türev testi, L`hospital kuralı, Asimptotlar ve grafik çizimleri, Optimizasyon problemleri, bağıl oranlar, Belirsiz integral ve temel integral formülleri, Belirsiz integral bulma yöntemleri, değişken değiştirme yöntemi, Kısmi integrasyon ve basit kesirlerine ayırma yöntemleri, Belirli integral ve özellikleri, integral için ortalama değer teoremi, Eğri altında kalan alan, dönel cisimlerin hacimleri, Çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türevler.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Matematiğin temel alanlarındaki teorik ve uygulamalı bilgilere ileri düzeyde hakim olma 5
  2 Soyut düşünebilme yeteneğine sahip olma 4
  3 Edindiği matematiksel bilgiyi, karşılaştığı problemi tanımlama, analiz etme ve çözüm aşamalarına ayırma sürecinde kullanabilme 5
  4 Matematiksel kazanımlarını farklı disiplinlerle ilişkilendirme ve gerçek yaşamda uygulayabilme 5
  5 Matematik bilgisi gerektiren bir problem veya projede bağımsız çalışma yeterliliğine sahip olma 5
  6 Ulusal veya uluslar arası ekiplerde uyumlu ve etkin bir şekilde çalışabilme ve sorumluluk alabilme 4
  7 Matematiğin farklı alanlarından edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve ilerletme becerilerine sahip olma 4
  8 Karşılaştığı problemin ne tür bilgi öğrenimi gerektirdiğini belirleyebilme ve bu bilgiyi öğrenme sürecini yönlendirebilme 4
  9 Bilimsel birikimin zaman içinde geliştiğini gözlemleyerek, sürekli öğrenmenin bir ihtiyaç olduğunu içselleştirme 5
  10 Matematik ile ilgili konularda düşüncelerini, problemlere ilişkin çözüm önerilerini, uzman olan veya olmayan paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilme 4
  11 Toplumsal sorumluluk bilinci ile proje üretebilme ve etkinlikler düzenleyebilme 3
  12 Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak matematik alanındaki yayınları takip edebilme ve meslektaşları ile bilgi alışverişinde bulunabilme -
  13 Matematiksel problemlerin çözümü, fikir ve sonuçların aktarılması için gerekli bilgisayar yazılımlarını (en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme -
  14 Toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme bilincine sahip olma 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster