ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kimya KİM161 GÜZ-BAHAR 5+0 Fak./ Üni. BD 5
  Öğrenme Çıktıları
  1- Madde ve özelliklerini kavrar.
  2-Atomun yapısı ve periyodik cetvel sistematiğini kavrar.
  3-Atomların elektron düzenlerine bağlı olarak kimyasal bağları kavrar ve uygular.
  4-Kimyasal reaksiyonları ve hesaplamalarını kavrar ve uygular.
  5-Gazlar, sıvılar ve katıların ayırt edebilme özelliklerini kavrar ve uygular.
  6-Çözeltilerin kaynama ve donma noktaları, buhar basıncı gibi özelliklerini kavrar ve uygular.
  7-Reaksiyon hızı ifadesini kavrar ve uygular.
  8- Kimyasal denge ve kinetik konuları yardımıyla reaksiyon oluşumlarını kavrar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14570
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   162
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,4 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Madde ve Özellikleri
  2 Atomun Yapısı ve Özellikleri
  3 Periyodik Tablo ve Özellikleri
  4 Kimyasal Bağlar
  5 Kimyasal Reaksiyonlar ve Hesaplamalar
  6 Gazlar
  7 Sıvılar
  8 Ara Sınav
  9 Moleküller Arası Kuvvetler
  10 Katılar
  11 Kimyasal Kinetik
  12 Kimyasal Denge
  13 Asitler ve Bazlar
  14 Termodinamik
  15 Elektrokimya
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Ali KARAİPEKLİ
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Ali Karaipekli

  2-)Doçent Dr Hakan Çolak

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1) Petrucci, H.R., Harwood, S.W.,Genel Kimya,Çev. Uyar.T., Palme Yayıncılık, 2002, Ankara. 2) Chang, R. Genel Kimya:Temel Kavramlar, Palme Yayıncılık, 2011, Ankara
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Bilimin diğer bir çok alanıyla ve insanın uğraştığı bir çok alanla ilgisi olan kimya dersinin öğrencilere teorik olarak kavratılması.
  Dersin İçeriği Madde ve Özellikleri, Atomun yapısı ve özellikleri, Periyodik tablo ve özellikleri, Kimyasal Reaksiyonlar ve hesaplamlar, Gazlar, Sıvılar, Sulu çözeltiler ve karışımlar, Katılar, Kimyasal kinetik, Kimyasal denge, Asitler ve bazlar Termodinamik, Elektrokimya.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kimya alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 3
  2 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 3
  3 Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler. -
  4 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. 1
  5 Kimya Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler. -
  6 Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. -
  7 Kimya alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. -
  8 Kimya alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. -
  9 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. -
  10 Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar. -
  11 Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. -
  12 Kimya alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 3
  13 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. -
  14 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. -
  15 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 1
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster