ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Genel Kimya II KİM102 BAHAR 6+0 Z 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kimyasal kınetik, Kimyasal dengeye ait teorileri, Asit ve bazlara ait teorileri, Entropi ve elektrokimyanın kanunlarını, tanımlar
  2-Anorganik, organik ve Çekirdek kimyasının kanunlarını tanımlar
  3-Anorganik, organik ve Çekirdek kimyasının doğasını açıklar
  4-Fizikokimyasal değişimleri açıklar
  5-Kinetik, denge, asit-baz, entropi ve elektrokimya ile ilgili olayları yorumlar
  6-Kinetik, denge, asit-baz, entropi ve elektrokimya ile ilgili olaylara ait problemleri çözer ve karşılaştırır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14684
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler1021836
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)2012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   254
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     8,47 ---- (8)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kimyasal kinetik
  2 Kimyasal denge
  3 Asitler ve bazlar
  4 Asit-baz dengeleri
  5 Çözünürlük ve kompleks iyon dengeleri
  6 İstemli değişme: Entropi ve serbest enerji
  7 Elektrokimya
  8 Ara Sınav
  9 Baş grup elementleri I: Metaller
  10 ARASINAV
  11 Baş grup elementleri II: Ametaller
  12 Geçiş elementleri
  13 Kompleks iyonlar ve koordinasyon bileşikleri
  14 Çekirdek kimyası
  15 Organik kimya
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof. Dr. İbrahim DEMİRTAŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar [1] R.H.Petrucci, W.S.Harwood, F.G. Herring (Çeviri), Genel Kimya, Palme Yayıncılık, 8.Baskı,2005
  Yardımcı Kitap [2] C.E. Mortimer, Modern Üniversite Kimyası, Çağlayan Kitabevi, 1.Baskı,1999 [3] E.Erdik, Y.Sarıkaya, Temel Üniversite Kimyası, Cilt:2, 1986 [4] W.Fine, H.Beal (Çeviri), Üniversite Kimyası, 2.Cilt, Alkım Yayınevi,2000 [5] W.Atkins, L.Jones (Çeviri), Temel Kimya, Bilim Yayıncılık, 1999.
  Döküman -
  Dersin Amacı Kimyada temel prensip ve özelliklerin kavranmasını ve kimya bilimi ile güncel olaylar arasında ilişki kurulmasını sağlamak.
  Dersin İçeriği Kimyasal kinetik ve denklemi, asit ve baz, asit-baz, çözünürlük ve kompleks iyon denklemi, enthropi ve serbest enerji, elektrokimya, metaller ve ametaller, geçiş metalleri, kompleks iyonlar, nükleer kimya, koordinasyon bileşikleri, organik kimya denklemi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kimya alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 5
  2 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 4
  3 Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler. 5
  4 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. 4
  5 Kimya Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler. 4
  6 Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 4
  7 Kimya alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 1
  8 Kimya alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5
  9 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. 3
  10 Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar. 5
  11 Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. 4
  12 Kimya alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 5
  13 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 4
  14 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 5
  15 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster