ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Analitik Kimya II KİM202 BAHAR 4+0 Fakülte Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Temel kimyasal analiz yöntemleri öğrenilir.
  2-Bir kimyasal analiz için uygun metot araştırılabilir ve seçilebilir.
  3-Kimyasal analiz sonuçları analitik açıdan değerlendirilebilir.
  4-Kimyasal analizlerdeki hataları irdelenebilir ve olası hatalar tespit edilebilir.
  5-Bir kimyasal analiz metodunun laboratuarda uygulanabilmesi için gerekli bilgi kazanılır.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler104520
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10248
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)1011010
  Proje1012020
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   180
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Nötralleşme titrasyonlarının teorisi
  2 Kompleks asit/baz sistemleri için titrasyon eğrileri
  3 Nötralleşme titrasyonlarının uygulamaları
  4 Çöktürme titrimetrisi
  5 Kompleks oluşum titrasyonları
  6 Kompleks oluşum titrasyonlarının uygulamaları
  7 Elektrokimyaya giriş
  8 Ara Sınav
  9 Standart elektrot potansiyelleri ve uygulamaları
  10 Ara sınav
  11 Redoks titrasyonlarının uygulamaları
  12 Potansiyometri Teorisi
  13 Potansiyometri Uygulamaları
  14 Elektrogravimetrik ve kulometrik metotlar
  15 Voltametri
  Ön Koşul Genel Kimya I ve II derslerini ve Analitik Kimya I dersini almış olmak
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. R. Esra DEMİRDÖĞEN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1) Kılıç, E.; Yılmaz, H. (Çeviri editörleri), (Skoog, D.A.; West, D.M.; Holler, F.J. ve Crouch, S.R.), Analitik Kimya Temel İlkeler 1. Cilt, Bilim Yayıncılık, 8. Baskı, Ankara, 2007. 2) Gündüz, T., Kantitatif Analiz Ders Kitabı, Gazi Kitabevi 7. Baskı, Ankara, 2003.
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Nitel ve nicel kimyasal analizlerin güvenilir bir şekilde yapılabilmesi için gerekli temel bilgi ve kavramların öğrenilmesidir.
  Dersin İçeriği Kantitatif analiz (gravimetri ve volümetri) yöntemlerin, titrimetrik yöntemlerin ve uygulamalarının, kompleksleşme tepkimelerinin titrasyonlarının, redoks titrasyonlarının ve elektrokimyasal yöntemlerin ve standart potansiyel uygulamalarının, potansiyometrik, elektrogravimetrik, kulometrik ve voltametrik yöntemlerin ve uygulamalarının bilinmesi
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kimya alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 5
  2 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 4
  3 Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler. 5
  4 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. 5
  5 Kimya Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler. 4
  6 Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 4
  7 Kimya alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 5
  8 Kimya alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5
  9 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. 4
  10 Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar. 5
  11 Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. 4
  12 Kimya alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  13 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 5
  14 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 5
  15 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster