ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Enstrümental Analiz KİM309 GÜZ 4+0 Fakülte Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Enstrümental analiz teknikleri sınıflandırılabilir.
  2-Enstrümental analizde kullanılan cihazların çalışma prensipleri kavranır.
  3-Cihazlarda kullanılan farklı teknolojiler hakkında bilgi edinilir.
  4-Analiz esnasında karşılaşılabilecek güçlükler ve çözüm yolları öğrenilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler104416
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10248
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)10188
  Proje1011010
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   150
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Enstrümental analize giriş
  2 Elektriksel devre elemanları, işlemsel yükseliticler
  3 Sinyaller ve Gürültü
  4 Spektrometrik yöntemlere giriş ve atomik spektrometri
  5 Optik cihazların bileşenleri
  6 Optik atomik spektroskopi
  7 Atomik absorpsiyon ve atomik floresans spektrometri
  8 Ara Sınav
  9 Atomik emisyon spektrometri
  10 Ara sınav
  11 Atomik Kütle spektrometri
  12 Atomik X-Işınları Spektrometri
  13 Ultraviyole/Görünür Bölge Moleküler Absorpsiyon spektrometri
  14 Ultraviyole/Görünür Bölge Moleküler Absorpsiyon spektrometrinin uygulamaları
  15 Moleküler Lüminesans Spektrometri
  Ön Koşul Genel Kimya I ve II ve Analitik Kimya I ve II
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. R. Esra DEMİRDÖĞEN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Kılıç, E.; Köseoğlu, F.; Yılmaz, H. (Çeviri editörleri), Enstrumantal Analiz İlkeleri, (Skoog, D.A.; West, D.M.; Holler, F.J.; Crouch, S.R.), Bilim yayıncılık, Ankara, 2000.
  Yardımcı Kitap Yıldız, A.; Genç, Ö.; Bektaş, S., Enstrümantal Analiz Yöntemleri, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1999.
  Döküman Yaman, M., Enstrümantal Analiz ders notları, http://www.profdrmehmetyaman.com/ders_notlari/ens.pdf
  Dersin Amacı Kimyasal analizlerde kullanılan enstrümental tekniklerin teorisi, kullanılan cihazların çalışma prensipleri ve kullanımda karşılaşılan olası aksaklıkların düzeltilmesine yönelik bilgi edinilmesi.
  Dersin İçeriği Spektroskopiye giriş, ölçmenin temelleri, atomik ve moleküler spektroskopik yöntemler ve uygulamaları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kimya alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 5
  2 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 5
  3 Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler. 4
  4 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. 5
  5 Kimya Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler. 5
  6 Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 4
  7 Kimya alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 5
  8 Kimya alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5
  9 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. 5
  10 Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar. 4
  11 Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. 5
  12 Kimya alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 4
  13 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 5
  14 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 3
  15 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster