ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Enstrümental Analiz Lab KİM310 BAHAR 0+4 Üniversite Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Temel enstrümental analiz cihazlarını tanınır, cihaz bileşenlerini yakından görülür.
  2-Bazı enstrümental analiz uygulamaları bireysel olarak yürütülebilir.
  3-Analizlerde karşılaşılan güçlükler ve çözüm yolları öğrenilir.
  4-Bir analize ilişkin metot seçimi veya literatür taraması yapılabilir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14342
  Ödevler104416
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1012560
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)10199
  Proje1011010
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 6011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   203
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,77 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Alev Emisyon Spektroskopisi
  2 Mor Ötesi Görünür Bölge Spektroskopisi
  3 Infrared-Attenuated Toplam Yansıma Spektroskopisi
  4 Elementel Analiz Spektroskopisi
  5 Indüktif Eşleşmiş Plazma Spektroskopisi
  6 Atomik Abdsorpsiyon Spektroskopisi
  7 Kolon kromatografisi
  8 Ara Sınav
  9 Gaz Kromatografisi (GC-MS)
  10 Ara sınav
  11 Sıvı Kromatografisi (HPLC-TLC)
  12 Potansiyometre
  13 Flash Kromatografi
  14 Elektroforez
  15 Telafi Haftası
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Yrd. Doç. Dr. R. Esra DEMİRDÖĞEN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1) Kılıç, E.; Köseoğlu, F.; Yılmaz, H. (Çeviri editörleri), Enstrumantal Analiz İlkeleri, (Skoog, D.A.; West, D.M.; Holler, F.J.; Crouch, S.R.), Bilim yayıncılık, Ankara, 2000. 2) Yıldız, A.; Genç, Ö.; Bektaş, S., Enstrümantal Analiz Yöntemleri, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1999. 3) Yaman, M., Enstrümantal Analiz ders notları, http://www.profdrmehmetyaman.com/ders_notlari/ens.pdf 4) Bektaş, S.; Genç, Ö.; Salih, B.; Ersöz, A.; Yıldız, A., Enstrümantal Analiz Deneyleri.
  Yardımcı Kitap Yıldız, A.; Genç, Ö.; Bektaş, S., Enstrümantal Analiz Yöntemleri, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 1999.
  Döküman -
  Dersin Amacı Enstrümental Analiz dersinde teorik olarak öğrenilen yöntemlerin laboratuar ortamında uygulanması ve cihazların tanınması.
  Dersin İçeriği Alev Emisyon Spektroskopisi, Mor Ötesi Görünür Bölge Spektroskopisi, Infrared-Attenuated Toplam Yansıma Spektroskopisi, Elementel Analiz Spektroskopisi, Indüktif Eşleşmiş Plazma Spektroskopisi, Atomik Abdsorpsiyon Spektroskopisi, Kolon kromatografisi, Gaz Kromatografisi (GC-MS), Sıvı Kromatografisi (HPLC-TLC), Potansiyometre, Flash Kromatografi, Elektroforez
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 Kimya alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 5
  2 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. 4
  3 Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler. 4
  4 Kimya Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. 5
  5 Kimya Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler. 4
  6 Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. 5
  7 Kimya alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 4
  8 Kimya alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. 5
  9 Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. 4
  10 Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar. 5
  11 Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. 4
  12 Kimya alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 5
  13 Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 4
  14 Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. 5
  15 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster