ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik İST 401 GÜZ 2+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bilimsel araştırmayı ve aşamalarını planlar.
  2-Araştırma değişkenlerini belirler.
  3-Araştırma tasarımının seçimine, örnek çapına ve ölçme araçlarına karar verir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13339
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30155
  Proje4012020
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 3011515
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   107
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,57 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bilimsel araştırmanın tanımlanması ve aşamaları Ders Notu
  2 Araştırmanın kavramsal boyutu ve araştırma süreci Ders Notu
  3 Araştırma türleri, sınırlamaları, yığın Ders Notu
  4 Kavramları ölçme, ölçme araçları Ders Notu
  5 Araştırma değişkenlerinin belirlenmesi Ders Notu
  6 Araştırma tasarımının seçimi, örnek çapı, ölçme araçları Ders Notu
  7 Bilimsel araştırmalarda dikkate alınacak unsurlar, kütüphane araştırması, sanal kütüphaneler Ders Notu
  8 Ara Sınav
  9 Bilimsel araştırmalarda dikkate alınacak unsurlar, kütüphane araştırması, sanal kütüphaneler Ders Notu
  10 Deneysel araştırma tasarımları Ders Notu
  11 İnceleme araştırma tasarımları Ders Notu
  12 Araştırma kanıtı olarak veri ve verilerin toplanması, yığın, örneklem ve örneklem çerçevesi Ders Notu
  13 Araştırma önerisi Ders Notu
  14 Bilimsel araştırmalarda etik kurallar Ders Notu
  15 Etik ihlal türleri: İntihal, sahtecilik, duplikasyon Ders Notu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Tolga ZAMAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Gürsakal, N. (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Uludağ Üniversitesi Yayınları. -Altunışık, R. ve ark. Araştırma Yöntemleri, Sakarya kitabevi, 2005. -E. Öngel, A Research Guide, Ankara , 1983.
  Yardımcı Kitap -Kaptan S., 1995, Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Bilim Yayınevi, Ankara -Barzun, J., Greaff Henry F. (1997). Modern Araştırmacı, TÜBITAK Popüler Bilim Kitapları 33, Çeviri: Fatoş Dilber, Ankara, Türkiye.
  Döküman -
  Dersin Amacı Bilimsel araştırma türleri, araştırma problemini saptama ve araştırma hipotezlerini ortaya koyabilmeyi öğretmek.
  Dersin İçeriği Araştırmadaki amacın belirlenmesi ve problemlerin istatistik dilinde ifade edilmesi, hipotezlerin ortaya konması, teorik çerçeve ve veri toplama yönteminin saptanması, araştırma planının hazırlanması, verilerin toplanması, analizi, hipotezlerin sınanması, yorumlanması ve elde edilen sonuçların sunulma
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İstatistik bilimindeki kavramsal, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur ve aralarında ilişki kurar. -
  2 İstatistiksel veriyi toplar, düzenler; veriyi özetlemek için uygun tablo ve grafikleri oluşturur. -
  3 Veriyi çözümleyerek, uygun istatistiksel yöntemi belirler, istatistiksel olarak değerlendirir ve geleceğe yönelik tahmin yapar 4
  4 Deney tasarlar ve deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz eder ve yorumlar 4
  5 İstatistik bilimine temel olan Matematik alanında yeterli düzeyde ve İktisat alanında temel düzeyde bilgi sahibi olur -
  6 İstatistiki sorunları tanımlar, kanıtlar ve araştırmaya dayalı çözüm önerileri geliştirir 3
  7 İstatistik alanında edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanır 3
  8 Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirir 3
  9 İstatistik bilimini etkin olarak uygulayabilecek bilgisayar programlama ve istatistik alanındaki hazır yazılımları kullanır 4
  10 Analitik düşünme becerisine sahip olur 2
  11 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olma 4
  12 Takım çalışmalarında gerekli olan niteliklere sahiptir ve liderlik yapabilir. 5
  13 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilir ve kaynak taraması yapabilir. 5
  14 İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verileri toplar, yorumlar, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster