ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çok Değişkenli İstatistiksel Çözümleme I İST 403 GÜZ 1+2 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Çok değişkenli istatistiksel yöntemlerin teorik yapısını tanır.
  2-Çok değişkenli yöntemleri doğru ve uygun bir şekilde uygular.
  3-Çok değişkenli analizde kullanılan veri kümesinin uygunluğuna karar verir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   168
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,6 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Çok Değişkenli İstatistik Kavramı ve Amacı Hakkında Genel Bilgiler Ders Notu
  2 Matris Cebiri Hakkında Bilgiler Ders Notu
  3 Çok Değişkenli Verinin Düzenlenmesi ve Özetlenmesi Ders Notu
  4 Çok Değişkenli Dağılımlar, Çok Değişkenli Normal Dağılım İçin Olasılık Yoğunluk Fonksiyonu,Moment Üreten Fonksiyonu, Karakteristik Fonksiyonu ve Momentler. Ders Notu
  5 Çok Değişkenli Normal Dağılımda Rasgele Vektörün Parçalanması, Marjinal ve Şartlı dağılımlar, Alt Vektörlerin Bağımsızlığı Ders Notu
  6 Çok değişkenli Normal Dağılımda Olasılık Fonksiyonu Belli iken Parametrelerin Bulunması, Parametre Tahmini, Normal Dağılıma Sahip Rasgele Vektörün Doğrusal Fonksiyonlarının Dağılımı Ders Notu
  7 Rasgele Karesel Form ve Dağılımı,Kitle Ortalama Vektörü ile İlgili güven Bölgesinin Belirlenmesi Ders Notu
  8 Ara Sınav
  9 Rasgele Karesel Form ve Dağılımı,Kitle Ortalama Vektörü ile İlgili güven Bölgesinin Belirlenmesi Ders Notu
  10 Çok Değişkenli Kitle Ortalama Vektörü Hakkında Sonuç Çıkarma, Hotelling-T^2İstatistiği Ders Notu
  11 Güven Bölgeleri ve Kitle Ortalama Bileşenlerinin Eşanlı Karşılaştırmaları Ders Notu
  12 İki Bağımsız Çok Değişkenli Kitle Ortalamasının Karşılaştırılması Ders Notu
  13 İkiden Fazla Çok Değişkenli Kitle Ortalamasının Karşılaştırılması (MANOVA) Ders Notu
  14 İkiden Fazla Çok Değişkenli Kitle Ortalamasının Karşılaştırılması (MANOVA) 2 Ders Notu
  15 İkiden Fazla Çok Değişkenli Kitle Kovaryans Matrislerinin Karşılaştırılması, Homojenlik Testi Ders Notu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Efehan ULAŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Rencher, A.C. "Methods of Multivariate Analysis", John Wiley&Sons, 2002. 1. Johnson, R.A and Wichern, D.W. "Applied Multivariate Statistical Analysis", Prentice-Hall,1982. 2.Tatlıdil, H. "Uygulamalı Çok değişkenli İstatistiksel Analiz", Engin Yaynları, 1992. 3. Alpar, R. "Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlere Giriş 1", Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003. 4. Tuncer, Y. "Çok Değişkenli İstatsitiksel Analize Giriş, Normal Teori" Bıçaklar Kitabevi, Ankara, 2002. 5. Özdamar, K. "Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi (Çok Değişkenli Analizler) 2", Kaan Kitabevi, Eskişehir, 2004.
  Yardımcı Kitap 3. Alpar, R. "Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlere Giriş 1", Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003. 4. Tuncer, Y. "Çok Değişkenli İstatsitiksel Analize Giriş, Normal Teori" Bıçaklar Kitabevi, Ankara, 2002. 5. Özdamar, K. "Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi (Çok Değişkenli Analizler) 2", Kaan Kitabevi, Eskişehir, 2004.
  Döküman -
  Dersin Amacı Çok değişkenli rasgele değişken (rasgele vektör) yapısını kavratmak ve çok boyutlu parametreler hakkında sonuç çıkarımı yapmanın yanısıra, hayatta karşılaşılan çok değişkenli istatistiksel problemleri anlamaya, çözümlemeye ve yorumlamaya çalışmaktır.
  Dersin İçeriği Çok Değişkenli veri yapısı , düzenleme ve örnekleme dayalı tanımlayıcı istatistikler; Özdeğer ve özvektörler; İstatistiksel uzaklık kavramı; Çok Değişkenli normal dağılım ve özellikleri; Marjinal ve Koşullu dağılımlar; Çok değişkenli hipotezle testleri, Çok değişkenli iki bağımsız örneklemin karşılaştırılmasına yönelik testler; Çok değişkenli ikiden fazla bağımsız örneklemin karşılaştırmasına yönelik testler (MANOVA)
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İstatistik bilimindeki kavramsal, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur ve aralarında ilişki kurar. 4
  2 İstatistiksel veriyi toplar, düzenler; veriyi özetlemek için uygun tablo ve grafikleri oluşturur. 4
  3 Veriyi çözümleyerek, uygun istatistiksel yöntemi belirler, istatistiksel olarak değerlendirir ve geleceğe yönelik tahmin yapar 5
  4 Deney tasarlar ve deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz eder ve yorumlar 4
  5 İstatistik bilimine temel olan Matematik alanında yeterli düzeyde ve İktisat alanında temel düzeyde bilgi sahibi olur 2
  6 İstatistiki sorunları tanımlar, kanıtlar ve araştırmaya dayalı çözüm önerileri geliştirir 4
  7 İstatistik alanında edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanır 5
  8 Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirir 4
  9 İstatistik bilimini etkin olarak uygulayabilecek bilgisayar programlama ve istatistik alanındaki hazır yazılımları kullanır 3
  10 Analitik düşünme becerisine sahip olur 4
  11 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olma 5
  12 Takım çalışmalarında gerekli olan niteliklere sahiptir ve liderlik yapabilir. -
  13 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilir ve kaynak taraması yapabilir. 3
  14 İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verileri toplar, yorumlar, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster