ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İstatistiksel Deney Tasarımı I İST 405 GÜZ 2+2 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-İstatistiksel deney tasarımının temelleri ve varsayımları kavrar.
  2-Tek yönlü, iki yönlü (etkileşimsiz/etkileşimli), Latin Kare, GrekoLatin Kare, İç içe tasarım, Faktöriyel tasarım için modelleri kurar.
  3-Sabit, rastgele ve karma etkili modellerini uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12336
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   162
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,4 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Deney tasarıma giriş ve temel kavramlar Ders Notu
  2 Tek yönlü varyans analizi Ders Notu
  3 Varyansların homojenliği için kullanılan testler Ders Notu
  4 Normallik testleri Ders Notu
  5 İkili ve çoklu karşılaştırma yöntemleri Ders Notu
  6 İki yönlü varyans analizi Ders Notu
  7 Etkileşimli iki yönlü varyans analizi Ders Notu
  8 Ara Sınav
  9 Etkileşimli iki yönlü varyans analizi Ders Notu
  10 Latin kare deney düzeni Ders Notu
  11 Greko Latin kare deney düzeni Ders Notu
  12 Sabit, rastgele ve karma etkili modeller Ders Notu
  13 Sabit, rastgele ve karma etkili modeller Ders Notu
  14 İç içe deney tasarımı Ders Notu
  15 Faktöriyel tasarım Ders Notu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Tolga ZAMAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar B. Şenoğlu , Ş. Acıtaş. İstatistiksel Deney Tasarımı.Nobel yayınları, 2010.
  Yardımcı Kitap Montgomery, D. C. (2000). Design and Analysis of Experiments, fifth edition, John Wiley& Sons, New York. S.O.Erbaş, H.Olmuş. Deney Düzenleri ve İstatistiksel Analizleri. Gazi Kitapevi, 2005. C.Hicks. Deney Düzenlemede İstatistiksel Yöntemler, Akademi Mat., 1973.
  Döküman -
  Dersin Amacı Deney tasarımı hakkında bilgi vermek, tek faktörlü deney tasarımlarından çok faktörlü deney tasarımlarına kadar birçok tasarımı incelemek, bu tasarımlar için uygun modelleri kurmak, analizlerini yapmak ve elde edilen sonuçları yorumlayabilme özelliğine sahip olabilmek.
  Dersin İçeriği Deney tasarımına giriş ve temel kavramlar, varyans analizinin varsayımları, Tek faktörlü ve çok faktörlü deney tasarımları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İstatistik bilimindeki kavramsal, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur ve aralarında ilişki kurar. 4
  2 İstatistiksel veriyi toplar, düzenler; veriyi özetlemek için uygun tablo ve grafikleri oluşturur. 4
  3 Veriyi çözümleyerek, uygun istatistiksel yöntemi belirler, istatistiksel olarak değerlendirir ve geleceğe yönelik tahmin yapar 5
  4 Deney tasarlar ve deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz eder ve yorumlar 5
  5 İstatistik bilimine temel olan Matematik alanında yeterli düzeyde ve İktisat alanında temel düzeyde bilgi sahibi olur -
  6 İstatistiki sorunları tanımlar, kanıtlar ve araştırmaya dayalı çözüm önerileri geliştirir 4
  7 İstatistik alanında edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanır 4
  8 Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirir -
  9 İstatistik bilimini etkin olarak uygulayabilecek bilgisayar programlama ve istatistik alanındaki hazır yazılımları kullanır 3
  10 Analitik düşünme becerisine sahip olur 5
  11 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olma 5
  12 Takım çalışmalarında gerekli olan niteliklere sahiptir ve liderlik yapabilir. -
  13 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilir ve kaynak taraması yapabilir. 1
  14 İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verileri toplar, yorumlar, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster