ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Stokastik Süreçler I IST 407 GÜZ 1+2 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tesadüfi değişken ve stokastik süreçler arasındaki bağıntı, durum uzayı, indis kümesi stokastik fonksiyon kavramlarını tanımlar.
  2-Sayma süreci, Wiener süreci, renewal süreç ve ödüllü yenileme sürecini yorumlar.
  3-Poisson süreci ve özelliklerinin teorisi ve güncel uygulamalarını analiz eder.
  4-Markov zinciri, stokastik matris ve çiftstokastik matrisi kurar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14570
  Ödevler2021020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012525
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   172
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,73 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Tesadüfi değişken ve stokastik süreç kavramlarının tanımını Ders Notu
  2 Durağan süreç, bağımsız artımlı süreç ve homojen süreçler Ders Notu
  3 Sayma süreci, Bernoullisüreci,Geometriksüreç,Wienersüreci,yenileme süreci ve ödüllü yenileme süreci Ders Notu
  4 Poisson süreci, beklenen değeri, varyansı ve kovaryansı Ders Notu
  5 Poisson sürecinin özellikleri Ders Notu
  6 Poisson sürecinin özellikleri 2 Ders Notu
  7 Poisson süreci ile ilgili uygulamalar Ders Notu
  8 Ara Sınav
  9 Uygulama Ders Notu
  10 Kesikli parametreli, kesikli durum uzaylı Markov Zincirleri Ders Notu
  11 Geçiş olasılıkları, olasılık vektörü ve stokastik matris Ders Notu
  12 n-adım stokastik matrisin bulunma yöntemleri Ders Notu
  13 Chapman-Kolmogorov eşitliğinin bulunması ve uygulanması Ders Notu
  14 Dallanma süreçleri Ders Notu
  15 Dallanma süreçlerinde üreten fonksiyon, beklenen değer ve varyansın hesaplanması Ders Notu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Tolga ZAMAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. C.İnal, Olasılıksal Süreçlere Giriş.H.Ü. Yayınları, Ankara,1998. 2. H.Hsu, Probability, RandomVariables, Randomprocesses. Shaum`sOutlines Series, 1996.
  Yardımcı Kitap 3. S.M.Ross, IntroductiontoProbabilityModels, ElsevierScience, USA, 2003.
  Döküman -
  Dersin Amacı Tesadüfi değişken kavramının genel hali olan stokastik süreçlerin durum uzayları ve indis kümelerine göre incelenmesi.
  Dersin İçeriği Stokastik süreçlere ait temel tanımlar. Poisson süreci ve özellikleri. Kesikli parametreli Markov Zincirleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İstatistik bilimindeki kavramsal, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur ve aralarında ilişki kurar. 3
  2 İstatistiksel veriyi toplar, düzenler; veriyi özetlemek için uygun tablo ve grafikleri oluşturur. -
  3 Veriyi çözümleyerek, uygun istatistiksel yöntemi belirler, istatistiksel olarak değerlendirir ve geleceğe yönelik tahmin yapar 2
  4 Deney tasarlar ve deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz eder ve yorumlar 3
  5 İstatistik bilimine temel olan Matematik alanında yeterli düzeyde ve İktisat alanında temel düzeyde bilgi sahibi olur 3
  6 İstatistiki sorunları tanımlar, kanıtlar ve araştırmaya dayalı çözüm önerileri geliştirir -
  7 İstatistik alanında edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanır 5
  8 Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirir 3
  9 İstatistik bilimini etkin olarak uygulayabilecek bilgisayar programlama ve istatistik alanındaki hazır yazılımları kullanır 3
  10 Analitik düşünme becerisine sahip olur 3
  11 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olma 4
  12 Takım çalışmalarında gerekli olan niteliklere sahiptir ve liderlik yapabilir. 3
  13 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilir ve kaynak taraması yapabilir. -
  14 İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verileri toplar, yorumlar, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster