ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Nümerik Analiz İST 209 GÜZ 2+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bir cebirsel problemi uygun bir sayısal çözümleme tekniği ile çözer
  2-Uygun bir sayısal çözümleme yöntemi ile bir fonksiyona yaklaşmayı bilir
  3-Uygun bir sayısal çözümleme yöntemi ile lineer denklem sistemini analiz eder
  4-Uygun bir sayısal çözümleme yöntemi ile lineer olmayan denklem sistemini çözer.
  5-Sayısal türev ve sayısal integral hesabı yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   129
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,3 ---- (4)
  Dersin AKTS Kredisi   4
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş, Sayısal çözümleme tekniklerinin kullanılma nedenleri Ders Notu
  2 Hata türleri ve kaynakları Ders Notu
  3 Taylor açılımı Ders Notu
  4 Sonlu fark hesabı, ileri sonlu fark işlemi, geriye doğru sonlu fark işlemi Ders Notu
  5 Sonlu fark hesabı, merkezi fark, ortalama ve Kaydırma işlemi Ders Notu
  6 Eşit aralıklı olmayan veriler için interpolasyon Eşit aralıklı veriler için interpolasyon Ders Notu
  7 Denklem kökleri (lineer olmayan denklemin çözümü); Yarıya bölme ve lineer iterasyon yöntemi Ders Notu
  8 Ara Sınav
  9 Denklem kökleri (lineer olmayan denklemin çözümü); Yarıya bölme ve lineer iterasyon yöntemi Ders Notu
  10 Lineer olmayan denklem sistemlerinin çözümü; Newton Raphson, Sekant yöntemi ve Lineer İterasyon Yöntemi Ders Notu
  11 Lineer denklem sistemlerinin çözümü; Gauss Eliminasyonu, Gauss Jordan yöntemi Ders Notu
  12 Lineer denklem sistemlerinin çözümü; Gramer, LU Ayrıştırması ve Jacobi yöntemi Ders Notu
  13 Sayısal Türev Ders Notu
  14 Sayısal İntegral Ders Notu
  15 Uygulama Ders Notu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Tuba KOÇ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Çeşitli kaynaklardan derlenen Ders notu.
  Yardımcı Kitap -İbrahim Uzun, Nümerik Analiz, Beta, 2000 - Mehmet Bakioğlu, Sayısal Analiz, Birse Yayınevi,2011 - İrfan Karagöz, Sayısal Analiz ve Müendislik Uygulamaları, 2001
  Döküman -
  Dersin Amacı Cebirsel olarak çözülebilen veya çözülemeyen matematiksel problemlerin çözümünde kullanılan doğrudan ya da dolaylı yöntemlerin tanıtılması
  Dersin İçeriği Giriş; Taylor açılımı, Sayısal çözümlemede karşılaşılan hata çeşitlerinin tanımı ve kaynakları, İnterpolasyon, tek değişkenli ve/veya çok değişkenli denklemin, lineer denklem sistemlerinin ve lineer olmayan denklem sistemlerinin çözümü, Eğri uydurma: en küçük kareler yöntemi, Sayısal türev, sayısal integral
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İstatistik bilimindeki kavramsal, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur ve aralarında ilişki kurar. -
  2 İstatistiksel veriyi toplar, düzenler; veriyi özetlemek için uygun tablo ve grafikleri oluşturur. -
  3 Veriyi çözümleyerek, uygun istatistiksel yöntemi belirler, istatistiksel olarak değerlendirir ve geleceğe yönelik tahmin yapar 3
  4 Deney tasarlar ve deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz eder ve yorumlar -
  5 İstatistik bilimine temel olan Matematik alanında yeterli düzeyde ve İktisat alanında temel düzeyde bilgi sahibi olur 4
  6 İstatistiki sorunları tanımlar, kanıtlar ve araştırmaya dayalı çözüm önerileri geliştirir 3
  7 İstatistik alanında edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanır 2
  8 Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirir 2
  9 İstatistik bilimini etkin olarak uygulayabilecek bilgisayar programlama ve istatistik alanındaki hazır yazılımları kullanır 3
  10 Analitik düşünme becerisine sahip olur 5
  11 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olma 4
  12 Takım çalışmalarında gerekli olan niteliklere sahiptir ve liderlik yapabilir. -
  13 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilir ve kaynak taraması yapabilir. 2
  14 İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verileri toplar, yorumlar, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster