ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bitirme Tezi İST 402 BAHAR 0+2 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ekip çalışması yürütür.
  2-Farklı analiz yöntemlerini birleştirir.
  3-Proje tasarlar, raporlar ve sunar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler0000
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30155
  Proje4013030
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 3011010
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   157
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,23 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Proje gruplarının oluşturulması Ders Notu
  2 Proje konusu seçimi Ders Notu
  3 Literatür tarama Ders Notu
  4 Veri toplama Ders Notu
  5 Verilerin bilgisayara girilmesi Ders Notu
  6 Veri analizi Ders Notu
  7 Sonuçların yorumu Ders Notu
  8 Ara Sınav
  9 Sonuçların yorumu Ders Notu
  10 Proje hazırlama Ders Notu
  11 Proje hazırlama Ders Notu
  12 Proje hazırlama Ders Notu
  13 Proje hazırlama Ders Notu
  14 Projenin sunumu Ders Notu
  15 Projenin raporlanması Ders Notu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Haydar KOÇ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Gürsakal, N. (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Uludağ Üniversitesi Yayınları. -Altunışık, R. ve ark. Araştırma Yöntemleri, Sakarya kitabevi, 2005.
  Yardımcı Kitap -E. Öngel, A Research Guide, Ankara , 1983. -Kaptan S., 1995, Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Bilim Yayınevi, Ankara -Barzun, J., Greaff Henry F. (1997). Modern Araştırmacı, TÜBITAK Popüler Bilim Kitapları 33, Çeviri: Fatoş Dilber, Ankara, Türkiye.
  Döküman -
  Dersin Amacı Belirlenen bir konuda proje hazırlamak, sunmak ve raporlamak.
  Dersin İçeriği Proje konusu seçmek, veri toplama, proje sunma ve sonuçları raporlamak.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İstatistik bilimindeki kavramsal, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur ve aralarında ilişki kurar. 4
  2 İstatistiksel veriyi toplar, düzenler; veriyi özetlemek için uygun tablo ve grafikleri oluşturur. 5
  3 Veriyi çözümleyerek, uygun istatistiksel yöntemi belirler, istatistiksel olarak değerlendirir ve geleceğe yönelik tahmin yapar 4
  4 Deney tasarlar ve deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz eder ve yorumlar 3
  5 İstatistik bilimine temel olan Matematik alanında yeterli düzeyde ve İktisat alanında temel düzeyde bilgi sahibi olur -
  6 İstatistiki sorunları tanımlar, kanıtlar ve araştırmaya dayalı çözüm önerileri geliştirir -
  7 İstatistik alanında edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanır 4
  8 Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirir 4
  9 İstatistik bilimini etkin olarak uygulayabilecek bilgisayar programlama ve istatistik alanındaki hazır yazılımları kullanır -
  10 Analitik düşünme becerisine sahip olur 1
  11 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olma 4
  12 Takım çalışmalarında gerekli olan niteliklere sahiptir ve liderlik yapabilir. -
  13 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilir ve kaynak taraması yapabilir. 5
  14 İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verileri toplar, yorumlar, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur 5
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster