ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Zaman Serileri İST 404 BAHAR 1+2 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Zaman Serisi Grafiklerinin Okunması ve Bileşenlerini tespit eder.
  2-Gerçek hayat zaman serilerinin bilgisayar programı İle analiz eder.
  3-Tek değişkenli zaman serisi analizi için kullanılan temel yöntemleri uygular.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12448
  Ödevler2022040
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   190
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,33 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Zaman Serilerinde Temel Kavramlar: Zaman Serisinin Bileşenleri, Zaman Serisi Grafiği Ders Notu
  2 Hareketli ortalamalar ve MINITAB ve SPSS uygulamaları Ders Notu
  3 Zaman Serilerinin Düzleştirilmesinde kullanılan Hareketli Ortalama Yöntemleri ve Üstel düzleştirme teknikleri ve MINITAB ve SPSS uygulamaları Ders Notu
  4 Zaman Serilerinde Gecikmeli Değişken Kavramı, Fark Alma İşlemi, SPSS ve MINITAB Uygulaması Ders Notu
  5 Durağanlık, Durağan zaman serisi süreçleri Ders Notu
  6 Durağan dışı zaman serisi süreçleri, Ders Notu
  7 Zaman serilerinin Otokorelasyon ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonları, Ders Notu
  8 Ara Sınav
  9 Tek değişkenli zaman serileri analizi Box-Jenkins modelleri Ders Notu
  10 Tek değişkenli zaman serileri analizi Box-Jenkins modelleri Ders Notu
  11 Otoregresif zaman serisi modelleri (AR(p) modeli) Ders Notu
  12 Hareketli ortalamalar zaman serisi modelleri (MA(q) modeli) Ders Notu
  13 Otoregresif ve hareketli ortalamalar modelleri (ARMA(p,q) modeli) Ders Notu
  14 Uyum iyiliği ölçütleri Ders Notu
  15 Genel tekrar ve bilgisayar uygulamaları Ders Notu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Efehan ULAŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Mustafa Sevüktekin ve Mehmet Çınar - Ekonometrik Zaman Serileri Analizi
  Yardımcı Kitap Damodar Gujarati-Temel Ekonometri Yılmaz Akdi-Zaman Serileri Analiz
  Döküman -
  Dersin Amacı Zaman Serilerinin Temel Özelliklerinin Kavranması ve Zaman Serisi verilerinin tahmininde Kullanılan Temel Yöntemlerin uygulamalı olarak tanıtmak
  Dersin İçeriği Zaman serisi genel kavramları ve tanımlamaları, zaman serisi bileşenleri, tek değişkenli zaman serisi analizi yöntemleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İstatistik bilimindeki kavramsal, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur ve aralarında ilişki kurar. 5
  2 İstatistiksel veriyi toplar, düzenler; veriyi özetlemek için uygun tablo ve grafikleri oluşturur. 4
  3 Veriyi çözümleyerek, uygun istatistiksel yöntemi belirler, istatistiksel olarak değerlendirir ve geleceğe yönelik tahmin yapar 3
  4 Deney tasarlar ve deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz eder ve yorumlar 4
  5 İstatistik bilimine temel olan Matematik alanında yeterli düzeyde ve İktisat alanında temel düzeyde bilgi sahibi olur 4
  6 İstatistiki sorunları tanımlar, kanıtlar ve araştırmaya dayalı çözüm önerileri geliştirir 4
  7 İstatistik alanında edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanır 3
  8 Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirir 4
  9 İstatistik bilimini etkin olarak uygulayabilecek bilgisayar programlama ve istatistik alanındaki hazır yazılımları kullanır 3
  10 Analitik düşünme becerisine sahip olur -
  11 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olma 2
  12 Takım çalışmalarında gerekli olan niteliklere sahiptir ve liderlik yapabilir. -
  13 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilir ve kaynak taraması yapabilir. -
  14 İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verileri toplar, yorumlar, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster