ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Hipotez Testleri İST 305 GÜZ 2+2 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-İstatistiksel hipotez kavramını ve İstatistiksel hata tiplerini tanımlar
  2-Problemler için hipotez kurar.
  3-Parametrik ve parametrik olmayan testleri ayırt eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12224
  Ödevler2021020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10155
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   155
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,17 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İstatistiksel hipotez ve temel kavramlar Ders Notu
  2 İstatistiksel hata tipleri Ders Notu
  3 Güç fonksiyonu Ders Notu
  4 Bir anakütle ortalama testi, SPSS uygulama Ders Notu
  5 Bir anakütle oran, varyans testi, SPSS uygulama Ders Notu
  6 İki anakütle ortalama testi, SPSS uygulama Ders Notu
  7 İki anakütle oran testi, SPSS uygulama Ders Notu
  8 Ara Sınav
  9 İki anakütle oran testi, SPSS uygulama Ders Notu
  10 İki anakütle varyans testi, SPSS uygulama Ders Notu
  11 Varyans analizi, SPSS uygulama Ders Notu
  12 Varyans analizi, SPSS uygulama Ders Notu
  13 Ki-kare uygunluk testi, SPSS uygulama Ders Notu
  14 Ki-kare bağımsızlık testi, SPSS uygulama Ders Notu
  15 McNemar testi, SPSS uygulama Ders Notu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr Üyesi Tolga ZAMAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Ünver, Ö. ve Gamgam, H.(2006). Uygulamalı istatistik Yöntemler, Seçkin yayıncılık, Ankara.
  Yardımcı Kitap - Kartal, M. (2012). Hipotez testleri, Nobel yayınevi. - Serper Ö., 2004, İstatistik II, Ezgi Kitabevi - Ünver, Ö. ve Gamgam, H.(2006). Uygulamalı istatistik Yöntemler, Seçkin yayıncılık, Ankara. - Işık A. (2006). Uygulamalı İstatistik II, Beta Yayınları, İstanbul.
  Döküman -
  Dersin Amacı İstatistiksel hipotez testleri kavramlarını, hipotez testleri aşamalarını ve parametrik ve parametrik olmayan istatistik testleri öğretmek.
  Dersin İçeriği İstatistiksel hipotez - İstatistiksel hata - Parametrik istatistik yöntemleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İstatistik bilimindeki kavramsal, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur ve aralarında ilişki kurar. 5
  2 İstatistiksel veriyi toplar, düzenler; veriyi özetlemek için uygun tablo ve grafikleri oluşturur. 3
  3 Veriyi çözümleyerek, uygun istatistiksel yöntemi belirler, istatistiksel olarak değerlendirir ve geleceğe yönelik tahmin yapar 5
  4 Deney tasarlar ve deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz eder ve yorumlar 5
  5 İstatistik bilimine temel olan Matematik alanında yeterli düzeyde ve İktisat alanında temel düzeyde bilgi sahibi olur 3
  6 İstatistiki sorunları tanımlar, kanıtlar ve araştırmaya dayalı çözüm önerileri geliştirir 2
  7 İstatistik alanında edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanır 5
  8 Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirir 5
  9 İstatistik bilimini etkin olarak uygulayabilecek bilgisayar programlama ve istatistik alanındaki hazır yazılımları kullanır 4
  10 Analitik düşünme becerisine sahip olur 3
  11 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olma 5
  12 Takım çalışmalarında gerekli olan niteliklere sahiptir ve liderlik yapabilir. -
  13 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilir ve kaynak taraması yapabilir. 2
  14 İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verileri toplar, yorumlar, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster