ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Girişimcilik İST 202 BAHAR 2+2 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Girişimcilik kavramını ve özelliklerini öğrenir.
  2-İş fikri geliştirme ve iş modellemesi yapar.
  3-İş planı kavramı ve öğelerini (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) öğrenir ve uygulama çalışmalarını yapar.
  4-İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususları öğrenir ve kendi planlarını hazırlarlar; Örnek girişimciler ile tecrübe paylaşımına katılır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)6212
  Ödevler10155
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4011010
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5012020
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   103
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     3,43 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Girişimcilik özelliklerinin sınanması ve temelleri İş fikrinin geliştirilmesi ve yaratıcılık egzersizleri Ders Notu
  2 İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) Ders Notu
  3 Pazar Araştırması, Pazarlama Yönetimi ve Uygulama Çalışmaları Ders Notu
  4 Üretim Planı ve Üretim Yönetimi ile Uygulama Çalışmaları Ders Notu
  5 Finansal Plan, Finansal Yönetim ve Uygulama Çalışmaları Ders Notu
  6 Tecrübe Paylaşımı ve Örnek Girişimciler Ders Notu
  7 İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) Ders Notu
  8 Ara Sınav
  9 İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) Ders Notu
  10 İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları-1 Ders Notu
  11 İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları -1 Ders Notu
  12 İş Planı Hazırlanması ve Sunulmasında Dikkat Edilecek Hususlar-1 Ders Notu
  13 İş Planı Hazırlanması ve Sunulmasında Dikkat Edilecek Hususlar-2 Ders Notu
  14 İş Planı Hazırlanması ve Sunulmasında Dikkat Edilecek Hususlar-3 Ders Notu
  15 İş Planı Hazırlanması ve Sunulmasında Dikkat Edilecek Hususlar-4 Ders Notu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Haydar KOÇ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Power Point Sunumları ve Uygulama Ekleri (KOSGEP Yönetmelik Müfredatına uygun)
  Yardımcı Kitap Marangoz, M. (2012). Girişimcilik, Beta, İstanbul. Karadal, H. (2014). Girişimcilik (3. Baskı). Beta, İstanbul Luecke, R. (2008) Girişimcinin El Kitabı, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul Akın, H.B. (2010) Temel İşletme: Girişimcilik, İş Kurma ve Yönetim, Adres Yayınları,Ank. Küçük, O. (2009). Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi, Seçkin Yayınları, Ankara Hisrich, R. D., Peters,M.P. ve Shepherd, D.A. (2008). Entrepreneurship, Boston : McGraw Katz, J.A. ve Green, R.P. (2009). Entrepreneurial Small Business, Boston : McGraw-Hill
  Döküman -
  Dersin Amacı Uygulamalı Girişimcilik eğitimi dersinin amacı Üniversitemiz öğrencileri arasında girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimci adaylarını iş planı kavramı ile tanıştırarak iş kurma ve girişimcilikle ilgili bilgi, beceri ve bilinç düzeylerini artırmaya katkı sağlamaktır.
  Dersin İçeriği Girişimcilik kavramı ve özellikleri, iş fikri geliştirme ve iş modellemesi, iş planı kavramı ve öğeleri ile geliştirilesine yönelik uygulamalar, iş planının hazırlanması, etkili sunum, pazarlama yönetimi, finansal yönetim ve üretim yönetimi ile örnek girişimciler ile tecrübe paylaşımı.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İstatistik bilimindeki kavramsal, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur ve aralarında ilişki kurar. -
  2 İstatistiksel veriyi toplar, düzenler; veriyi özetlemek için uygun tablo ve grafikleri oluşturur. -
  3 Veriyi çözümleyerek, uygun istatistiksel yöntemi belirler, istatistiksel olarak değerlendirir ve geleceğe yönelik tahmin yapar -
  4 Deney tasarlar ve deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz eder ve yorumlar -
  5 İstatistik bilimine temel olan Matematik alanında yeterli düzeyde ve İktisat alanında temel düzeyde bilgi sahibi olur -
  6 İstatistiki sorunları tanımlar, kanıtlar ve araştırmaya dayalı çözüm önerileri geliştirir -
  7 İstatistik alanında edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanır -
  8 Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirir 4
  9 İstatistik bilimini etkin olarak uygulayabilecek bilgisayar programlama ve istatistik alanındaki hazır yazılımları kullanır -
  10 Analitik düşünme becerisine sahip olur 2
  11 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olma 5
  12 Takım çalışmalarında gerekli olan niteliklere sahiptir ve liderlik yapabilir. 5
  13 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilir ve kaynak taraması yapabilir. 3
  14 İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verileri toplar, yorumlar, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster