ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Veri Tabanı İST 204 BAHAR 1+2 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-MS Access programını öğrenir.
  2-Veri tabanı tasarımını ve modellemesini yapar
  3-Veri tabanında sorgulama ve raporlama işlemleri yapar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13339
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   151
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,03 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 MS Access programı tanıtımı Ders Notu
  2 Veri tabanı tasarımı Ders Notu
  3 Veri tabanı modellemesi Ders Notu
  4 Veri tabanı yönetimi Ders Notu
  5 Veri tabanı programında sorgulama teknikleri Ders Notu
  6 Veri tabanı programında sorgulama teknikleri Ders Notu
  7 SQL fonksiyonları tanıtılır. Ders Notu
  8 Ara Sınav
  9 SQL fonksiyonları tanıtılır. Ders Notu
  10 SQL komutları tanıtımı Ders Notu
  11 SQL komutlarına ilişkin uygulamalar Ders Notu
  12 Veri tabanında raporlama uygulamaları Ders Notu
  13 Veri tabanı ile ilgili görsel uygulamalar Ders Notu
  14 Veri tabanı sihirbazının anlatılması Ders Notu
  15 Veri tabanı projesi Ders Notu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Haydar KOÇ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar -Pierce, J. (2016). MOS 2016 Study Guide for Microsoft Access. Microsoft Press.
  Yardımcı Kitap -Allison, C. L., & Berkowitz, N. A. (2010). SQL for Microsoft Access. Jones & Bartlett Learning. -Taylor, A. G. (2010). SQL for Dummies. John Wiley & Sons.
  Döküman -
  Dersin Amacı Veri tabanı uygulamalarının öğretilmesi
  Dersin İçeriği MS Access programı ile veri tabanı işlemlerinin uygulanması
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İstatistik bilimindeki kavramsal, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur ve aralarında ilişki kurar. 5
  2 İstatistiksel veriyi toplar, düzenler; veriyi özetlemek için uygun tablo ve grafikleri oluşturur. 5
  3 Veriyi çözümleyerek, uygun istatistiksel yöntemi belirler, istatistiksel olarak değerlendirir ve geleceğe yönelik tahmin yapar 3
  4 Deney tasarlar ve deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz eder ve yorumlar -
  5 İstatistik bilimine temel olan Matematik alanında yeterli düzeyde ve İktisat alanında temel düzeyde bilgi sahibi olur -
  6 İstatistiki sorunları tanımlar, kanıtlar ve araştırmaya dayalı çözüm önerileri geliştirir -
  7 İstatistik alanında edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanır 5
  8 Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirir 3
  9 İstatistik bilimini etkin olarak uygulayabilecek bilgisayar programlama ve istatistik alanındaki hazır yazılımları kullanır 2
  10 Analitik düşünme becerisine sahip olur 3
  11 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olma 5
  12 Takım çalışmalarında gerekli olan niteliklere sahiptir ve liderlik yapabilir. -
  13 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilir ve kaynak taraması yapabilir. 3
  14 İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verileri toplar, yorumlar, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur 1
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster