ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İstatistik Teorisi İST 206 BAHAR 2+0 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Nokta ve aralık tahminini öğrenir.
  2-Tahmin edicilerin özelliklerini kavrar.
  3-Chebyshev, Büyük sayılar ve merkezi limit teoremlerini uygular.
  4-Tahmin teorisini bilir ve tahmin edicilerin örnekleme dağılımını belirler.
  5-Tesadüfi değişkenleri fonksiyonlarını bilir ve dönüşüm metotlarını öğrenir ve uygular.
  6-Tesadüfî değişkenlerin yeni dönüşüm fonksiyonlarını bulur ve dağılımlarını belirler.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14228
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   182
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     6,07 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Tesadüfi değişkenlerin Fonksiyonları Ders Notu
  2 Dağılım fonksiyonu tekniği Ders Notu
  3 Değişken değiştirme tekniği Ders Notu
  4 Moment çıkaran ve Karakteristik fonksiyon tekniği Ders Notu
  5 Örnekleme dağılımları Ders Notu
  6 Örnekleme dağılımları ile ilgili temel kavramlar Ders Notu
  7 Örnekleme istatistiklerinin dağılımı, Merkezi limit ve büyük sayılar kanunu teoremleri Ders Notu
  8 Ara Sınav
  9 Örnekleme istatistiklerinin dağılımı, Merkezi limit ve büyük sayılar kanunu teoremleri Ders Notu
  10 Örnekleme dağılımları ile ilgili uygulama Ders Notu
  11 Parametre tahmini ve temel kavramlar Ders Notu
  12 Tahmin edicilerin özellikleri Ders Notu
  13 Parametre tahmin metotları Ders Notu
  14 Momentler metodu Ders Notu
  15 En çok olabilirlik metodu Ders Notu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Haydar KOÇ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Larson, H. J. (1982). Introduction to Probability Theory and Statistical Inference. 3rd Ed., New York: John Wiley &Sons.;
  Yardımcı Kitap Hogg, R. V. And Craing, A. T. (1989). Introduction to Mathematical Statistics. 4th Ed., New York: Macmillan Publishing Co.; Mendenhall, W., Wackerly, D. D. and Scheaffer, R. (1990). Mathematical Statistics with Applications. 4th Ed., Boston: PWS-Kent Publishing Company. Hogg, R. V. And Tanis, E. A. (1993) Probability and Statistical Inference. 4th Ed., New York: Macmillan Publishing
  Döküman -
  Dersin Amacı Öğrencilere; (1) İstatistik dağılımların teorisini (2) İstatistiksel bağımlılık teorisini (3) Örnekleme dağılımları teorisini (4) Nokta ve Aralık tahmin teorisini (5) Tahmin edicilerde aranan özelliklerini (6) Tahmin yöntemlerini, öğretmek.
  Dersin İçeriği Tesadüfî Değişkenlerin Fonksiyonları (Dağılım Fonksiyonu Tekniği, Değişken Değiştirme Tekniği, Moment Çıkaran ve/veya Karakteristik Fonksiyon Tekniği), Örnekleme Dağılımları (Örneklem İstatistiklerinin Dağılımı) Parametre Tahmini ( Nokta Tahmini, Tahmin Edicinin Özellikleri, Parametre Tahmin Metotları, EÇOK ve Moment Tahmini, Aralık Tahmini)
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İstatistik bilimindeki kavramsal, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur ve aralarında ilişki kurar. 5
  2 İstatistiksel veriyi toplar, düzenler; veriyi özetlemek için uygun tablo ve grafikleri oluşturur. 4
  3 Veriyi çözümleyerek, uygun istatistiksel yöntemi belirler, istatistiksel olarak değerlendirir ve geleceğe yönelik tahmin yapar 4
  4 Deney tasarlar ve deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz eder ve yorumlar -
  5 İstatistik bilimine temel olan Matematik alanında yeterli düzeyde ve İktisat alanında temel düzeyde bilgi sahibi olur 5
  6 İstatistiki sorunları tanımlar, kanıtlar ve araştırmaya dayalı çözüm önerileri geliştirir 3
  7 İstatistik alanında edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanır 3
  8 Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirir -
  9 İstatistik bilimini etkin olarak uygulayabilecek bilgisayar programlama ve istatistik alanındaki hazır yazılımları kullanır 4
  10 Analitik düşünme becerisine sahip olur 4
  11 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olma 4
  12 Takım çalışmalarında gerekli olan niteliklere sahiptir ve liderlik yapabilir. -
  13 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilir ve kaynak taraması yapabilir. 3
  14 İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verileri toplar, yorumlar, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster