ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Lineer Modeller İST 302 BAHAR 1+2 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Doğrusal modellere temel oluşturulan cebir bilgisine sahip olur.
  2-Lineer denklem sistemlerinin çözümünü yapar.
  3-Lineer bağımsızlığı tanımlar.
  4-Lineer fonksiyonların dönüşümlerini ve dağılımlarını analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler1521020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 5155
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   173
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,77 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Genel Bilgiler:Vektör uzayları,lineer dönüşüm ve Matrisler 1 Ders Notu
  2 Genel Bilgiler:Vektör uzayları,lineer dönüşüm ve Matrisler 2 Ders Notu
  3 Lineer denklem sistemlerinin çözümleri ve genelleştirlmiş inversler Ders Notu
  4 Genelleştirilmiş inversler Ders Notu
  5 Normal Dağılımlı Rasgele Vektörlerin Karesel Formlarının Dağılımları Ders Notu
  6 Lineer modellere giriş:Bazı Lineer Model Örnekleri Ders Notu
  7 Parametre Tahmini 1 Ders Notu
  8 Ara Sınav
  9 Parametre Tahmini 2 Ders Notu
  10 Hipotez Testi 1 Ders Notu
  11 Hipotez Testi 2 Ders Notu
  12 Bazı Lineer Model Uygulamaları Ders Notu
  13 Lineer Karma modeller Ders Notu
  14 Uygulama 1 Ders Notu
  15 Uygulama 1 Ders Notu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Haydar KOÇ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1.Andre I. Khuri, Linear Model Methodology,2009,Chapman & Hall/CRC.
  Yardımcı Kitap 2.Charles E.McCULLOCH, Shayle R.SEARLE. Generalized, Linear And Mixed Models.2001,US. 3.Alvin C. Rencher, G. Bruce Schaalje,Linear Models in Statistics,2008,Wiley Series in Probability and Statistics. 4.Akdeniz F., Öztürk F.,Lineer Modeller,1996,Ankara Üniversitesi
  Döküman -
  Dersin Amacı Doğrusal modeller ile ilgili temel işlem ve bilgilerin kavranması.
  Dersin İçeriği Merkezi eğilim ölçüleri, dağılım ölçüleri, seriler, Normal ve standart normal dağılım.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İstatistik bilimindeki kavramsal, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur ve aralarında ilişki kurar. 4
  2 İstatistiksel veriyi toplar, düzenler; veriyi özetlemek için uygun tablo ve grafikleri oluşturur. -
  3 Veriyi çözümleyerek, uygun istatistiksel yöntemi belirler, istatistiksel olarak değerlendirir ve geleceğe yönelik tahmin yapar 5
  4 Deney tasarlar ve deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz eder ve yorumlar 5
  5 İstatistik bilimine temel olan Matematik alanında yeterli düzeyde ve İktisat alanında temel düzeyde bilgi sahibi olur 3
  6 İstatistiki sorunları tanımlar, kanıtlar ve araştırmaya dayalı çözüm önerileri geliştirir -
  7 İstatistik alanında edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanır 2
  8 Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirir 4
  9 İstatistik bilimini etkin olarak uygulayabilecek bilgisayar programlama ve istatistik alanındaki hazır yazılımları kullanır -
  10 Analitik düşünme becerisine sahip olur 2
  11 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olma 4
  12 Takım çalışmalarında gerekli olan niteliklere sahiptir ve liderlik yapabilir. -
  13 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilir ve kaynak taraması yapabilir. 4
  14 İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verileri toplar, yorumlar, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur -
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster