ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Yöneylem Araştırması II İST 304 BAHAR 1+2 Z 3
  Öğrenme Çıktıları
  1-Yöneylem Araştırması ile ilgili temel kavramları tanımlar.
  2-Güncel problemlerle ilgili model kurar
  3-Yöneylem Araştırması paket programlarını kullanır.
  4-Yöneylem Araştırması Problemlerinin çözümünü yorumlar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)10220
  Ödevler10122
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 10122
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)30144
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 50188
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   78
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     2,6 ---- (3)
  Dersin AKTS Kredisi   3
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Network(Ağ) Modelleri, En kısa yol problemleri, WINQSB paket programı ile örnek problem çözümleri ve yorumu 1 Ders Notu
  2 Network(Ağ) Modelleri, En kısa altyapı problemleri, maksimum akış problemleri, WINQSB paket programı ile örnek problem çözümleri ve yorumu 2 Ders Notu
  3 Kritik Yol Yöntemi(CPM), WINQSB uygulaması 1 Ders Notu
  4 Kritik Yol Yöntemi(CPM), WINQSB uygulaması 2 Ders Notu
  5 PERT Analizi, WINQSB uygulaması 1 Ders Notu
  6 PERT Analizi, WINQSB uygulaması 2 Ders Notu
  7 Tamsayılı Programlama, temel kavramlar, çözüm yöntemleri 1 Ders Notu
  8 Ara Sınav
  9 Tamsayılı Programlama, temel kavramlar, çözüm yöntemleri 2 Ders Notu
  10 Tamsayılı Programlama, temel kavramlar, çözüm yöntemleri 3 Ders Notu
  11 Tamsayılı Programlama, Karma Tamsayılı Programlama, 0-1 Tamsayılı Programlama, WINQSB paket programı ile örnek problem çözümleri ve yorumu Ders Notu
  12 Hedef Programlama, örnek problemler Ders Notu
  13 Hedef Programlama, WINQSB paket programı ile örnek problem çözümü ve yorumu Ders Notu
  14 Hedef Programlama Türleri Ders Notu
  15 WINQSB paket programı ile geçmiş konularla ilgili örnek problem çözümleri ve yorumları Ders Notu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Efehan ULAŞ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar - Öztürk, A.,(2009). Yöneylem Araştırması, Ekin Yayınevi, Bursa.
  Yardımcı Kitap - Erdem, İ.,(2017). İşletmede Sayısal Yöntemler ve WINQSB Uygulamaları, Seçkin Yayıncılık, Ankara. -Taha, H.,(2000). Yöneylem Araştırması, çeviren Baray, Ş.A. ve Esnaf, Ş., Literatür Yayıncılık, İstanbul.
  Döküman -
  Dersin Amacı Yöneylem araştırması tekniklerini öğretmek ve yorumlamak
  Dersin İçeriği Network(Ağ) Modelleri,PERT/CPM, Tamsayılı Programlama, Hedef Programlama, WINQSB
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İstatistik bilimindeki kavramsal, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur ve aralarında ilişki kurar. -
  2 İstatistiksel veriyi toplar, düzenler; veriyi özetlemek için uygun tablo ve grafikleri oluşturur. -
  3 Veriyi çözümleyerek, uygun istatistiksel yöntemi belirler, istatistiksel olarak değerlendirir ve geleceğe yönelik tahmin yapar 3
  4 Deney tasarlar ve deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz eder ve yorumlar 4
  5 İstatistik bilimine temel olan Matematik alanında yeterli düzeyde ve İktisat alanında temel düzeyde bilgi sahibi olur 1
  6 İstatistiki sorunları tanımlar, kanıtlar ve araştırmaya dayalı çözüm önerileri geliştirir 2
  7 İstatistik alanında edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanır -
  8 Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirir 4
  9 İstatistik bilimini etkin olarak uygulayabilecek bilgisayar programlama ve istatistik alanındaki hazır yazılımları kullanır 4
  10 Analitik düşünme becerisine sahip olur 4
  11 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olma 3
  12 Takım çalışmalarında gerekli olan niteliklere sahiptir ve liderlik yapabilir. -
  13 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilir ve kaynak taraması yapabilir. 4
  14 İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verileri toplar, yorumlar, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster