ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İstatistik Bilgi Sistemleri İST 101 GÜZ 1+2 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Bilgisayarın donanımı ve yazılımı hakkında bilgi sahibi olur.
  2-Windows sistemleri ve Microsoft Word ofis programını kullanır.
  3-Windows sistemleri ve Microsoft Excel ofis programını bilir.
  4-Windows sistemleri ve Microsoft Power Point ofis programını kullanır
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler2021020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje011010
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   178
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,93 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bilgisayarın donanımı ve yazılımı Ders Notu
  2 Bilgisayarın girdi ve çıktı birimleri Ders Notu
  3 Merkezi işlem, ROM, RAM Ders Notu
  4 İşletim sistemi yazılımı (WİNDOWS) Ders Notu
  5 Windows işletim sistemi ofis programlarından Word programının tanıtımı Ders Notu
  6 Windows işletim sistemi ofis programlarından Word programının tanıtımı Ders Notu
  7 Windows işletim sistemi ofis programlarından Word programının tanıtımı Ders Notu
  8 Ara Sınav
  9 Windows işletim sistemi ofis programlarından Word programının tanıtımı Ders Notu
  10 Windows işletim sistemi ofis programlarından Excel programının tanıtımı Ders Notu
  11 Windows işletim sistemi ofis programlarından Excel programının tanıtımı Ders Notu
  12 Windows işletim sistemi ofis programlarından Excel programının tanıtımı Ders Notu
  13 Windows işletim sistemi ofis programlarından Power Point programının tanıtımı Ders Notu
  14 Windows işletim sistemi ofis programlarından Power Point programının tanıtımı Ders Notu
  15 Windows işletim sistemi ofis programlarından Power Point programının tanıtımı Ders Notu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Efehan ULAŞ
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Efehan Ulaş

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Yıldız, B. Office 2013 Türkçe, Kodlab Yayınevi
  Yardımcı Kitap K. Becerik ve ark., Bilgisayar Kurs Kitabı, Arkadaş Yayın Dağıtım. (In Turkish) C.T. Akın, Microsoft Office Türkçe Sürüm Kullanım Kılavuzu, Alfa Yayınları, 2000. (In Turkish) Sarı İ., Bağcı Ö. (2008). Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Seçkin Yayın evi, Ankara. (In Turkish) M.A. Göksel ve H. Çakır, Temel Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı, 2003. (In Turkish) Göksel M. A., Çakır H., 2003, Temel Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı. (In Turkish)
  Döküman -
  Dersin Amacı İşletim sistemleri ve ofis programlarının öğretilmesi
  Dersin İçeriği Bilgisayar yazılımı ve donanımı, bilgisayar giriş-çıkış birimleri, merkezi işlem, ROM, RAM, işletim sistemi yazılımı (WİNDOWS), Microsoft Word, Excel ve Power Point Office programları.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İstatistik bilimindeki kavramsal, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur ve aralarında ilişki kurar. 5
  2 İstatistiksel veriyi toplar, düzenler; veriyi özetlemek için uygun tablo ve grafikleri oluşturur. 5
  3 Veriyi çözümleyerek, uygun istatistiksel yöntemi belirler, istatistiksel olarak değerlendirir ve geleceğe yönelik tahmin yapar 3
  4 Deney tasarlar ve deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz eder ve yorumlar 4
  5 İstatistik bilimine temel olan Matematik alanında yeterli düzeyde ve İktisat alanında temel düzeyde bilgi sahibi olur -
  6 İstatistiki sorunları tanımlar, kanıtlar ve araştırmaya dayalı çözüm önerileri geliştirir -
  7 İstatistik alanında edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanır 4
  8 Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirir 3
  9 İstatistik bilimini etkin olarak uygulayabilecek bilgisayar programlama ve istatistik alanındaki hazır yazılımları kullanır 2
  10 Analitik düşünme becerisine sahip olur 3
  11 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olma 3
  12 Takım çalışmalarında gerekli olan niteliklere sahiptir ve liderlik yapabilir. -
  13 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilir ve kaynak taraması yapabilir. 4
  14 İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verileri toplar, yorumlar, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster