ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Olasılık I İST 103 GÜZ 2+2 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Örnek uzayı ve örneklem kavramlarını tanımlar.
  2-Olasılık fonksiyonunu tanır.
  3-Beklenen değer ve Varyans kavramları yorumlar.
  4-Korelasyon katsayısı ve Kovaryans kavramlarını açıklar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)12224
  Ödevler2531545
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3512020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 4013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   175
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,83 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kümeler, küme işlemleri, sınıflar ve elemanlarının tanıtılması. Ders Notu
  2 Rasgele sonuçlu deney, örnek nokta, örnek uzaylar ve olaylar. Ders Notu
  3 Olasılık ölçüsü, olasılık uzayı ve olasılık uzaylarına bazı örnekler. Ders Notu
  4 Koşullu olasılık, toplam olasılık formülü, Bayes kuralı ve olayların bağımsızlığı. Ders Notu
  5 Rasgele sonuçlu deneylerin modellenmesi, sonlu elemanlı örnek uzayları ve örnekler. Ders Notu
  6 Permütasyon ve kombinasyon, Binom teoremi Ders Notu
  7 Kesikli ve sürekli örnek uzaylar ve geometrik olasılık. Ders Notu
  8 Ara Sınav
  9 Kesikli ve sürekli örnek uzaylar ve geometrik olasılık. Ders Notu
  10 Rasgele değişken kavramı Ders Notu
  11 Kesikli ve sürekli rasgele değişkenin dağılımı Ders Notu
  12 Kesikli ve sürekli rasgele değişkenin dağılımı Ders Notu
  13 Rasgele değişkenin beklenen değeri, varyansı ve uygulaması Ders Notu
  14 İki boyutlu rasgele değişkenler ve olasılık fonksiyonları Ders Notu
  15 Koşullu olasılık fonksiyonu, marjinal fonksiyonlar, Koşullu beklenen değer ve koşullu varyans, Dağılım fonksiyonu Ders Notu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğretim Üyesi Haydar KOÇ
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Haydar Koç

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1.Akdeniz, F. (2009). Olasılık ve İstatistik, Nobel Kitabevi.
  Yardımcı Kitap 2.Shahbazov,A.F.(2005). Olasılık teorisine giriş, Birsen Publishing. 3.Larson, H. J. (1982). Introduction to Probability Theory and Statistical Inference, John Wiley&Sons. 4. Öztürk, F. (1993). Matematiksel İstatistik, Ankara Üniversitesi Science Faculty Publications, No.10. 5. Lipschutz, S. (1990). Olasılık, Schaum?s outlines, Nobel Publishing.
  Döküman -
  Dersin Amacı Öğrencilere rastgeleliği kavratmak, olasılık teorisinin temel kavramlarını, beklenen değer, varyans, korelasyon ve kovaryans kavramlarını yorumlanmasını ve istatistik teorisine giriş için olasılık dili oluşturmaktır.
  Dersin İçeriği Tesadüfi değişken, örnek uzayı, Seçme kuralları, örneklem, binom teoremi, beklenen değer, varyans
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İstatistik bilimindeki kavramsal, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur ve aralarında ilişki kurar. 5
  2 İstatistiksel veriyi toplar, düzenler; veriyi özetlemek için uygun tablo ve grafikleri oluşturur. -
  3 Veriyi çözümleyerek, uygun istatistiksel yöntemi belirler, istatistiksel olarak değerlendirir ve geleceğe yönelik tahmin yapar 3
  4 Deney tasarlar ve deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz eder ve yorumlar 5
  5 İstatistik bilimine temel olan Matematik alanında yeterli düzeyde ve İktisat alanında temel düzeyde bilgi sahibi olur 3
  6 İstatistiki sorunları tanımlar, kanıtlar ve araştırmaya dayalı çözüm önerileri geliştirir 2
  7 İstatistik alanında edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanır 2
  8 Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirir 5
  9 İstatistik bilimini etkin olarak uygulayabilecek bilgisayar programlama ve istatistik alanındaki hazır yazılımları kullanır 3
  10 Analitik düşünme becerisine sahip olur 4
  11 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olma 3
  12 Takım çalışmalarında gerekli olan niteliklere sahiptir ve liderlik yapabilir. -
  13 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilir ve kaynak taraması yapabilir. 2
  14 İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verileri toplar, yorumlar, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster