ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Temel İstatistik I İST 105 GÜZ 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-İstatistikle ilgili temel kavramları veri toplama araçlarını, verilerin düzenlenmesini ve sunulmasını bilir.
  2-Frekans dağılımı ve grafiklerle veriyi özetler.
  3-Merkezi eğilim ölçülerini analiz eder.
  4-Değişim ölçülerini tanımlar.
  5-Standart normal dağılım bilgileriyle olasılık hesaplar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13339
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   141
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,7 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İstatistiğin tanımı, temel kavramlar Ders Notu
  2 Değişken ve değişkenler türleri Ders Notu
  3 Ölçme düzeyleri Ders Notu
  4 Verilerin toplanması ve frekans tabloları oluşturma Ders Notu
  5 İstatistik serileri, Verilerin tablo ve grafiklerle sunulması Ders Notu
  6 Merkezi eğilim ölçüleri, SPSS ve Excel uygulama Ders Notu
  7 Merkezi eğilim ölçüleri, SPSS ve Excel uygulama Ders Notu
  8 Ara Sınav
  9 Merkezi eğilim ölçüleri, SPSS ve Excel uygulama Ders Notu
  10 Dağılım ölçüleri, SPSS ve Excel uygulama Ders Notu
  11 Dağılım ölçüleri, SPSS ve Excel uygulama Ders Notu
  12 Momentler Ders Notu
  13 Çarpıklık ve Basıklık, SPSS ve Excel uygulama Ders Notu
  14 Normal Dağılım, Standart Normal dağılım Ders Notu
  15 Z tablosunun kullanımı Ders Notu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr Üyesi Tolga ZAMAN
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Haydar Koç

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Öğretim üyesinin çeşitli kaynaklardan derlediği ders notları
  Yardımcı Kitap - Spiegel M., Stephens J. L.,1999, İstatistik (Çeviri- Alptekin Esin, Salih Çelebioğlu) Schaum`s Outlines. - Serper Ö., 2004, İstatistik I-II, Ezgi Kitabevi - Ünver, Ö. ve Gamgam, H.(2006). Uygulamalı istatistik Yöntemler, Seçkin yayıncılık, Ankara. - Işık A. (2006). Uygulamalı İstatistik I-II, Beta Yayınları, İstanbul.
  Döküman -
  Dersin Amacı İstatistiğin temel kavramlarını öğretmek ve istatistiksel verileri tablo ve grafiklerle göstermek. Ayrıca, standart normal dağılım fonksiyonunu kullanarak olasılık hesaplamak.
  Dersin İçeriği Merkezi eğilim ölçüleri, dağılım ölçüleri, seriler, Normal ve standart normal dağılım.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İstatistik bilimindeki kavramsal, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur ve aralarında ilişki kurar. 5
  2 İstatistiksel veriyi toplar, düzenler; veriyi özetlemek için uygun tablo ve grafikleri oluşturur. 5
  3 Veriyi çözümleyerek, uygun istatistiksel yöntemi belirler, istatistiksel olarak değerlendirir ve geleceğe yönelik tahmin yapar 3
  4 Deney tasarlar ve deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz eder ve yorumlar -
  5 İstatistik bilimine temel olan Matematik alanında yeterli düzeyde ve İktisat alanında temel düzeyde bilgi sahibi olur 3
  6 İstatistiki sorunları tanımlar, kanıtlar ve araştırmaya dayalı çözüm önerileri geliştirir 3
  7 İstatistik alanında edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanır 3
  8 Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirir -
  9 İstatistik bilimini etkin olarak uygulayabilecek bilgisayar programlama ve istatistik alanındaki hazır yazılımları kullanır 3
  10 Analitik düşünme becerisine sahip olur 3
  11 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olma 4
  12 Takım çalışmalarında gerekli olan niteliklere sahiptir ve liderlik yapabilir. -
  13 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilir ve kaynak taraması yapabilir. 3
  14 İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verileri toplar, yorumlar, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster