ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İstatistikciler İçin Matematik I İST 107 GÜZ 2+2 Z 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-Fonksiyonun tanımını ve temel fonksiyonlarını kavrar.
  2-Fonksiyonların verilen noktalarda limitlerini ve süreklilik durumlarını yorumlar.
  3-Türevi başta optimizasyon problemleri olmak üzere istatistik alanındaki problemlerde uygular.
  4-İstatistik alanındaki problemlerle rasyonel bir düşünce yeteneği kazanır.
  5-İstatistik ve Olasılık Teorisinde limit, süreklilik ve türev alma kurallarını bilir
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   210
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Sayı sistemleri, mutlak değer ve tam değer kavramları, eşitsizlikler ve bu konularla ilgili örnek çözümleri Ders Notu
  2 Düzlemde koordinat sistemleri, kompleks denklemlerim köklerinin bulunması ve bu konularla ilgili örnek çözümleri Ders Notu
  3 Lineer Nokta Kümeleri, özellikleri ve bu konularla ilgili örnek çözümleri Ders Notu
  4 Fonksiyon kavramı ve özellikleri ve bu konularla ilgili örnek çözümleri Ders Notu
  5 Elemanter ve elemanter olmayan fonksiyonlar ve bu konularla ilgili örnek çözümleri Ders Notu
  6 Limit kavramı, Bir fonksiyonun limiti, sağ ve sol limitler ve bu konularla ilgili örnek çözümleri Ders Notu
  7 Limit hesaplama kuralları ve bu konularla ilgili örnek çözümleri Ders Notu
  8 Ara Sınav
  9 Limit hesaplama kuralları ve bu konularla ilgili örnek çözümleri Ders Notu
  10 Süreklilik, süreksizlik türleri, sürekli fonksiyonların özellikleri ve bu konularla ilgili örnek çözümleri Ders Notu
  11 Türev kavramı, türev almada genel kurallar, trigonometrik ve ters trigonometrik fonksiyonların türevi ve bu konularla ilgili örnek çözümleri Ders Notu
  12 Logaritma fonksiyonunu türevi, üstel fonksiyonun türevi, hiperbolik ve ters hiperbolik fonksiyonların türevi ve bu konularla ilgili örnek çözümleri Ders Notu
  13 Kapalı fonksiyonun türevi, parametrik denklemleri verilen fonksiyonların türevi, yüksek mertebeden türev ve bu konularla ilgili örnek çözümleri Ders Notu
  14 Fonksiyon özelliklerinin incelenmesi, ekstremum noktalarının bulunması, monotonluk ve iç-dış bükey bölgelerin bulunması ve bu konularla ilgili örnek çözümleri Ders Notu
  15 Asimptotlar ve fonksiyon grafiğinin çizimi ve bu konularla ilgili örnek çözümleri Ders Notu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Tuba KOÇ
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Tuba Koç

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Balcı, M. Matematik Analiz Cilt-1, Balcı Yayınları, Kızılay/Ankara, 2003
  Yardımcı Kitap 1. Halilov, H., Hasanoğlu, A. ve Can, M. Yüksek Matematik I Tek değişkenli Fonksiyonlar Analizi Literatür Yayıncılık, İstanbul, 1999. 2. Hacısalihoğlu, H. H. Ve Balcı, M. Temel ve Genel Matematik, Cilt I, Ertem Basın Yayın dağıtım, Ankara, 1996. 3.Çallıalp, F. Ve Canoğlu, A. Çözümlü Matematik Analiz I-II, Marmara Üniv. Atatürk Eğitim Fak., İstanbul,1999. 4. Cerit, C. Ve Canoğlu A., Matematik Analiz I, İstanbul, 1991. 5. Cerit, C. Çözümlü Yüksek Matematik Calculus- Problemleri 1?, İ.T.Ü. Fen-Edeb. Fak., İstanbul, 1998. 6. Balcı, M. Çözümlü Matematik Analiz Problemleri, Cilt-1, Balcı Yayınları, Kızılay/Ankara, 2003
  Döküman -
  Dersin Amacı Matematiğin temel konularından olan tek değişkenli fonksiyonların tanıtımı ve bu fonksiyonlar için limit, süreklilik, türev ve fonksiyon eğrileri kavramlarının öğretilmesi. Matematiğin istatistik problemlerine rasyonel ve analitik bir şekilde uygulama yeteneği verilmesi.
  Dersin İçeriği Sayılar Fonksiyonlar Fonksiyonlarda Limit ve Süreklilik Kavramı Türev ve Uygulamaları Eğri çizimleri
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İstatistik bilimindeki kavramsal, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur ve aralarında ilişki kurar. -
  2 İstatistiksel veriyi toplar, düzenler; veriyi özetlemek için uygun tablo ve grafikleri oluşturur. -
  3 Veriyi çözümleyerek, uygun istatistiksel yöntemi belirler, istatistiksel olarak değerlendirir ve geleceğe yönelik tahmin yapar -
  4 Deney tasarlar ve deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz eder ve yorumlar -
  5 İstatistik bilimine temel olan Matematik alanında yeterli düzeyde ve İktisat alanında temel düzeyde bilgi sahibi olur 3
  6 İstatistiki sorunları tanımlar, kanıtlar ve araştırmaya dayalı çözüm önerileri geliştirir 1
  7 İstatistik alanında edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanır 1
  8 Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirir -
  9 İstatistik bilimini etkin olarak uygulayabilecek bilgisayar programlama ve istatistik alanındaki hazır yazılımları kullanır -
  10 Analitik düşünme becerisine sahip olur 3
  11 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olma 3
  12 Takım çalışmalarında gerekli olan niteliklere sahiptir ve liderlik yapabilir. -
  13 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilir ve kaynak taraması yapabilir. 3
  14 İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verileri toplar, yorumlar, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster