ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bilgisayar Programlamaya Giriş İST 102 BAHAR 1+2 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Algoritma analizi ve temel algoritma kavramlarını örneklerle açıklar.
  2-Pratik problemlerin çözümünde algoritma oluşturur.
  3-Matematik problemlerin çözümünde algoritma seçer ve/veya kurar
  4-Algoritmanın programlamada kullanılması yaklaşımlarının öğrenilmesini değerlendirir.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler2021530
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   178
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,93 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Algoritma tasarımı Ders Notu
  2 Algoritma ve analizi teknikleri Ders Notu
  3 Seçilmiş algoritma gruplarının tasarım ve analizi Ders Notu
  4 Seçilmiş algoritma gruplarının tasarım ve analizi Ders Notu
  5 Sıralama ve arama Ders Notu
  6 Bağlama süreci ve graf algoritmaları Ders Notu
  7 Bağlama süreci ve graf algoritmaları Ders Notu
  8 Ara Sınav
  9 Bağlama süreci ve graf algoritmaları Ders Notu
  10 Algoritmaların hesaplama zorlukları Ders Notu
  11 Algoritmaların hesaplama zorlukları Ders Notu
  12 Kontrol için ayırma yaklaşımı Ders Notu
  13 Tekrarlama algoritmaları ve tekrar denklemlerinin çözümü Ders Notu
  14 Dinamik programlama ve greedy algoritmaları Ders Notu
  15 NP tamlığa giriş ve NP problemleri örneği Ders Notu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğretim Üyesi Haydar KOÇ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar - Leiserson, C. E., Stein, C., Cormen, T. H., Rivest R. L. (2016). Algoritmalara Giriş, Palme Yayıncılık, Ankara. (Çeviri editörleri: Urfat Nuriyev, Efendi Nasiboğlu, Tahsin Öner)
  Yardımcı Kitap - Akman İ.(2002). C ile Veri Yapıları, Sas Bilişim Yayınları, İstanbul. - Tungut, H., B. (2013). Algoritma ve Programlama Mantığı, Kodlab Yayıncılık, İstanbul. - Vatansever, F. (2007). Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Seçkin Yayıncılık, Ankara. - Çamoğlu, K. (2011). Algoritma, Kodlab Yayıncılık, İstanbul.
  Döküman -
  Dersin Amacı Algoritma tasarımını, analizi tekniklerini ve uygulamalarını öğretmek
  Dersin İçeriği Algoritma tasarımı ve analizi teknikleri, Seçilmiş algoritma gruplarının tasarım ve analizi: sıralama, arama, bağlama süreci ve graf algoritmaları, Algoritmaların hesaplama zorlukları, Kontrol için ayırma yaklaşımı, Tekrarlama algoritmaları ve tekrar denklemlerinin çözümü, Dinamik programlama ve greedy algoritmaları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İstatistik bilimindeki kavramsal, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur ve aralarında ilişki kurar. -
  2 İstatistiksel veriyi toplar, düzenler; veriyi özetlemek için uygun tablo ve grafikleri oluşturur. -
  3 Veriyi çözümleyerek, uygun istatistiksel yöntemi belirler, istatistiksel olarak değerlendirir ve geleceğe yönelik tahmin yapar 4
  4 Deney tasarlar ve deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz eder ve yorumlar 2
  5 İstatistik bilimine temel olan Matematik alanında yeterli düzeyde ve İktisat alanında temel düzeyde bilgi sahibi olur -
  6 İstatistiki sorunları tanımlar, kanıtlar ve araştırmaya dayalı çözüm önerileri geliştirir 3
  7 İstatistik alanında edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanır 5
  8 Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirir 3
  9 İstatistik bilimini etkin olarak uygulayabilecek bilgisayar programlama ve istatistik alanındaki hazır yazılımları kullanır 3
  10 Analitik düşünme becerisine sahip olur 3
  11 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olma 3
  12 Takım çalışmalarında gerekli olan niteliklere sahiptir ve liderlik yapabilir. -
  13 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilir ve kaynak taraması yapabilir. -
  14 İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verileri toplar, yorumlar, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster