ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Olasılık II İST 104 BAHAR 2+2 Z 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tesadüfi değişkenin dağılımını ve ortak olasılık fonksiyonunu tanımlar.
  2-Sürekli ve kesikli dağılım dağılım fonksiyonlarını açıklar.
  3-Marjinal ve koşullu olasılık fonksiyonlarını analiz eder.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14456
  Ödevler2021020
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3011515
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   177
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     5,9 ---- (6)
  Dersin AKTS Kredisi   6
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Momentler, çarpıklık ve basıklık ölçüleri Ders Notu
  2 Moment çıkaran ve Karakteristik fonksiyonlar Ders Notu
  3 Uygulama Ders Notu
  4 Kesikli Olasılık dağılımlarına giriş, Bernoulli dağılımı Ders Notu
  5 Binom Dağılımı ve karakteristikleri Ders Notu
  6 Geometrik ve Çok terimli dağılım Ders Notu
  7 Negatif Binom ve Poisson dağılımı, uygulamaları Ders Notu
  8 Ara Sınav
  9 Negatif Binom ve Poisson dağılımı, uygulamaları Ders Notu
  10 Sürekli Olasılık dağılımlarına giriş, Düzgün dağılım Ders Notu
  11 Normal ve Standart normal dağılım Ders Notu
  12 Normal dağılımın Moment Çıkaran ve Karakteristik Fonksiyonları Ders Notu
  13 Binom dağılımına normal yaklaşım, Üstel, Gamma ve Beta dağılımları Ders Notu
  14 Chebyshev eşitsizliği, Merkezi limit teoremi, Büyük sayılar yasası Ders Notu
  15 Uygulama Ders Notu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Tolga ZAMAN
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1.Akdeniz, F. (2009). Olasılık ve İstatistik, Nobel Kitabevi.
  Yardımcı Kitap 2.Shahbazov,A.F.(2005). Olasılık teorisine giriş, Birsen yayıevi. 3.Larson, H. J. (1982). Introduction to Probability Theory and Statistical Inference, John Wiley&Sons. 4. Öztürk, F. (1993). Matematiksel İstatistik, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Yayınları, No.10. 5. Lipschutz, S. (1990). Olasılık, Schaum?s outlines, Nobel Yayın dağıtım.
  Döküman -
  Dersin Amacı İstatistikte kullanılan sürekli ve kesikli tesadüfi değişkenlerin dağılımlarını tanımak. Olasılık teorisine dayalı diğer dersler için sağlam bir temel oluşturmaktır.
  Dersin İçeriği Momentler, Bernoulli dağılımı, Binom dağılımı, Poisson dağılımı, Geometrik dağılım, Normal dağılım, Standart normal dağılım, Üstel dağılım, ortak olasılık fonksiyonu, Marjinal dağılımlar.
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İstatistik bilimindeki kavramsal, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur ve aralarında ilişki kurar. 5
  2 İstatistiksel veriyi toplar, düzenler; veriyi özetlemek için uygun tablo ve grafikleri oluşturur. 3
  3 Veriyi çözümleyerek, uygun istatistiksel yöntemi belirler, istatistiksel olarak değerlendirir ve geleceğe yönelik tahmin yapar 3
  4 Deney tasarlar ve deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz eder ve yorumlar 5
  5 İstatistik bilimine temel olan Matematik alanında yeterli düzeyde ve İktisat alanında temel düzeyde bilgi sahibi olur 3
  6 İstatistiki sorunları tanımlar, kanıtlar ve araştırmaya dayalı çözüm önerileri geliştirir 2
  7 İstatistik alanında edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanır 3
  8 Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirir -
  9 İstatistik bilimini etkin olarak uygulayabilecek bilgisayar programlama ve istatistik alanındaki hazır yazılımları kullanır 1
  10 Analitik düşünme becerisine sahip olur 4
  11 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olma 4
  12 Takım çalışmalarında gerekli olan niteliklere sahiptir ve liderlik yapabilir. -
  13 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilir ve kaynak taraması yapabilir. 3
  14 İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verileri toplar, yorumlar, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur 4
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster