ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Temel İstatistik II İST 106 BAHAR 3+0 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-İlişki katsayılarını yorumlar.
  2-Basit doğrusal regresyon modelini kurar.
  3-İndeks ve indeks çeşitleri sınıflar.
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14342
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)13339
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 0000
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)4012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   141
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     4,7 ---- (5)
  Dersin AKTS Kredisi   5
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İstatistiksel ilişki katsayıları Ders Notu
  2 Çapraz tablolar ve ki-kare testi, spss uygulama Ders Notu
  3 Kontenjans katsayısı, phi katsayısı, spss uygulama Ders Notu
  4 Cramer V testi, spss uygulama Ders Notu
  5 Pearson korelasyon, spss uygulama Ders Notu
  6 Spearman sıra korelasyonu, spss uygulama Kendal tau korelasyonu, spss uygulama Ara sınav Ders Notu
  7 Kendal tau korelasyonu, spss uygulama Ders Notu
  8 Ara Sınav
  9 Kendal tau korelasyonu, spss uygulama Ders Notu
  10 Kısmi korelasyon, spss uygulama Ders Notu
  11 Basit doğrusal regresyon modeli, spss uygulama Ders Notu
  12 Belirtme katsayısı, standart hata, spss uygulama Ders Notu
  13 Mekan ve zaman endeksler Ders Notu
  14 Sabit ve değişken esaslı endeksler Ders Notu
  15 Basit ve bileşik endeksler Ders Notu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Haydar KÇ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Lecture Notes prepared from the different books
  Yardımcı Kitap - Spiegel M., Stephens J. L.,1999, İstatistik (Çeviri- Alptekin Esin, Salih Çelebioğlu) Schaum`s Outlines. - Serper Ö., 2004, İstatistik I-II, Ezgi Kitabevi - Ünver, Ö. ve Gamgam, H.(2006). Uygulamalı istatistik Yöntemler, Seçkin yayıncılık, Ankara. - Işık A. (2006). Uygulamalı İstatistik I-II, Beta Yayınları, İstanbul.
  Döküman -
  Dersin Amacı Ölçme düzeylerine göre değişkenler arasındaki ilişki katsayılarının hesaplamak, ilişkiyi matematiksel modelle ifade etmek ve indeksleri öğretmek.
  Dersin İçeriği İlişki katsayıları, korelasyon, basit doğrusal regresyon ve endeksler
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İstatistik bilimindeki kavramsal, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur ve aralarında ilişki kurar. 5
  2 İstatistiksel veriyi toplar, düzenler; veriyi özetlemek için uygun tablo ve grafikleri oluşturur. 5
  3 Veriyi çözümleyerek, uygun istatistiksel yöntemi belirler, istatistiksel olarak değerlendirir ve geleceğe yönelik tahmin yapar 5
  4 Deney tasarlar ve deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz eder ve yorumlar -
  5 İstatistik bilimine temel olan Matematik alanında yeterli düzeyde ve İktisat alanında temel düzeyde bilgi sahibi olur 3
  6 İstatistiki sorunları tanımlar, kanıtlar ve araştırmaya dayalı çözüm önerileri geliştirir 3
  7 İstatistik alanında edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanır 2
  8 Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirir -
  9 İstatistik bilimini etkin olarak uygulayabilecek bilgisayar programlama ve istatistik alanındaki hazır yazılımları kullanır 2
  10 Analitik düşünme becerisine sahip olur 3
  11 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olma 3
  12 Takım çalışmalarında gerekli olan niteliklere sahiptir ve liderlik yapabilir. -
  13 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilir ve kaynak taraması yapabilir. 3
  14 İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verileri toplar, yorumlar, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur 2
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster