ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  İstatistikciler İçin Matematik II İST 108 BAHAR 2+2 Z 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-İntegral hesabında kullanılacak yöntemleri öğrenir ve uygular.
  2-Düzlemsel bölgelerle ilgili alan hesaplamalarında integrali kullanır
  3-Dönel cisimlerle ilgili hacim hesaplamalarında integrali hasaplar
 • AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 • EtkinlikKatkı Yüzdesi

  (100)

  SayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
  Ders Süresi (Hafta x Ders Saati)14456
  Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)14684
  Ödevler1011010
  Kısa Süreli Sınavlar (sınav + hazırlık) 1011010
  Ara Sınavlar (sınav + hazırlık)3012020
  Proje0000
  Laboratuar 0000
  Yarıyıl Sonu Sınavı (sınav + hazırlık) 5013030
  Diğer 0000
  Toplam İş Yükü(Saat)   210
  Toplam İş Yükü(Saat)/ 30 (s)     7 ---- (7)
  Dersin AKTS Kredisi   7
 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İlkel fonksiyon, belirsiz integral kavramı ve bu konularla ilgili uygulamalar. Ders Notu
  2 Değişken değiştirme metodu ile integral hesabı ve uygulamaları Ders Notu
  3 Kısmi integrasyon metodu ile integral hesabı ve uygulamaları Ders Notu
  4 Trigonometrik integraller ve uygulamaları Ders Notu
  5 Rasyonel fonksiyonların integrali ve uygulamaları Ders Notu
  6 Basit kesirlere ayırma yöntemi ve uygulamaları Ders Notu
  7 İrrasyonel fonksiyonların integrali ve uygulamaları Ders Notu
  8 Ara Sınav
  9 İrrasyonel fonksiyonların integrali ve uygulamaları Ders Notu
  10 Belirli integral kavramı ve uygulamaları Ders Notu
  11 Belirli integral kavramı ve uygulamaları Ders Notu
  12 İntegral yardımıyla alan hesabı, iki eğri arasında kalan alanın bulunması ve konu ile ilgili uygulamalar Ders Notu
  13 Kutupsal koordinatlar, kutupsal koordinatlarda alan hesabı, parametrik denklemli eğrilerin sınırladığı bölgelerin alanının hesaplanması ve konu ile ilgili uygulamalar. Ders Notu
  14 İntegral yardımıyla hacim hesaplamaları Ders Notu
  15 İntegral yardımıyla hacim hesaplamaları Ders Notu
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğr. Üyesi Tuba KOÇ
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Balcı, M. Matematik Analiz , Cilt-1, Balcı Yayınları, Kızılay/Ankara, 2003
  Yardımcı Kitap 1. Halilov, H., Hasanoğlu, A. ve Can, M. Yüksek Matematik I Tek değişkenli Fonksiyonlar Analizi, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 1999. 2. Hacısalihoğlu, H. H. Ve Balcı, M. Temel ve Genel Matematik, Cilt I, Ertem Basın Yayın dağıtım, Ankara, 1996. 3.Çallıalp, F. Ve Canoğlu, A. Çözümlü Matematik Analiz I-II, Marmara Üniv. Atatürk Eğitim Fak., İstanbul,1999. 4. Cerit, C. Ve Canoğlu A., Matematik Analiz I, İstanbul, 1991.
  Döküman -
  Dersin Amacı Matematiğin temel konularından olan tek değişkenli fonksiyonlar için belirsiz integral, integral hesaplama yöntemleri, belirli integral ve uygulamalarını öğretmek
  Dersin İçeriği Belirsiz İntegral, Yerine Koyma Yöntemi, Trigonometrik İntegral, Kısmi İntegral Alma, Rasyonel Fonksiyonların İntegralleri, Basit Kesirlere Ayırma Yöntemi, Belirli İntegral, Belirli İntegralin Özellikleri, İntegral Hesabının Temel Teoremi, Düzlemsel Bölgelerde Alan Hesaplamaları ve Dönel Cisimlerle İlgili Hacim Hesaplamaları
 • Program Yeterlilik Çıktıları
 • Program Yeterlilik Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 İstatistik bilimindeki kavramsal, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur ve aralarında ilişki kurar. -
  2 İstatistiksel veriyi toplar, düzenler; veriyi özetlemek için uygun tablo ve grafikleri oluşturur. -
  3 Veriyi çözümleyerek, uygun istatistiksel yöntemi belirler, istatistiksel olarak değerlendirir ve geleceğe yönelik tahmin yapar -
  4 Deney tasarlar ve deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz eder ve yorumlar -
  5 İstatistik bilimine temel olan Matematik alanında yeterli düzeyde ve İktisat alanında temel düzeyde bilgi sahibi olur 3
  6 İstatistiki sorunları tanımlar, kanıtlar ve araştırmaya dayalı çözüm önerileri geliştirir 1
  7 İstatistik alanında edindiği bilgiyi disiplinler arası çalışmalarda kullanır -
  8 Bir projenin oluşturulması, yürütülmesi ve sonuçların raporlanması aşamalarını gerçekleştirir -
  9 İstatistik bilimini etkin olarak uygulayabilecek bilgisayar programlama ve istatistik alanındaki hazır yazılımları kullanır -
  10 Analitik düşünme becerisine sahip olur 3
  11 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olma 3
  12 Takım çalışmalarında gerekli olan niteliklere sahiptir ve liderlik yapabilir. -
  13 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilir ve kaynak taraması yapabilir. 3
  14 İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verileri toplar, yorumlar, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur 3
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster